Biopsja tarczycy

    CZYM JEST BIOPSJA TARCZYCY ?  

Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy (BAC) polega na pobraniu przy pomocy cienkiej igły próbki komórek tarczycy z guzka lub zmiany zakwalifikowanej przez lekarza do biopsji. 

    KWALIFIKACJA DO BIOPSJI TARCZYCY 

Przeprowadza ją lekarz w oparciu o wynik badania ultrasonograficznego tarczycy, tj. na podstawie charakterystyki guzka w badaniu USG oraz wywiad medyczny. 

    PRZYGOTOWANIE DO BIOPSJI TARCZYCY

Przystępując do biopsji niezbędne jest upewnienie się, że choroby, które mogłyby potencjalnie mieć negatywny wpływ na przebieg zabiegu lub stan Pacjenta są wyrównane. W związku z tym, a także w celu odpowiedniej interpretacji biopsji przez patologa, na kilka dni przed badaniem prosimy o wykonanie następujących badań laboratoryjnych: TSH, fT4, anty-TPO, morfologia, INR, APTT, a także badania EKG. Badania można wykonać na miejscu w Klinice Golden Care lub dostarczyć je wcześniej do przychodni w celu oceny przez lekarza dyżurnego. 

    PRZEBIEG BIOPSJI TARCZYCY

Podczas procedury Pacjent leży na leżance na plecach z odsłoniętą szyją. Nakłucie cienką igłą odbywa się pod kontrolą USG. Podczas nakłucia nie należy się poruszać, rozmawiać lub przełykać śliny. Pobranie próbki jest praktycznie bezbolesne i nie wymaga znieczulenia. Po zakończeniu biopsji Pacjent pozostaje przez godzinę w przychodni na obserwacji. Uzyskane próbki komórek tarczycy umieszczane są na szkiełku mikroskopowym, a po utrwaleniu specjalnym preparatem przekazywane są do laboratorium patomorfologicznego. W pracowni biopsji Golden Care we Wrocławiu możliwe jest również opróźnienie torbieli tarczycy, a dzięki wyposażeniu pracowni w wirówkę odwirowanie pobranego płynu w celu poddania badaniu cytologicznemu. 

    WYNIK Z BIOPSJI TARCZYCY

Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy polega na pobraniu próbki komórek, czyli analizuje cytologię z guzka, a nie jego całościową strukturę histologiczną. Z tego powodu oprócz wyników stwierdzających obecność lub brak złośliwości możliwe są wyniki pośrednie, a wynik cytologiczny podawany jest w skali prawdopodobieństwa złośliwości. Na podstawie otrzymanego wyniku biopsji cienkoigłowej tarczycy lekarz może zalecić regularną obserwację tarczycy, powtórkę biopsji tarczycy w określonym terminie albo usunięcie całej lub części tarczycy. 

    WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE

Przybywając do Kliniki Golden Care ® we Wrocławiu na biopsję tarczycy proszę ubrać luźną odzież, która nie będzie nachodzić na szyję. Nie należy zakładać na szyję biżuterii. W dniu badania proszę nie przyjmować obfitych posiłków. Jeśli jesteście Państwo uczuleni na jakąś substancję lub stwierdzono w przeszłości u Państwa skazę krwotoczną, proszę o tym poinformować wcześniej lekarza. 

    USG TARCZYCY >>>

Specjalistyczna pracownia ultrasonograficzna Golden Care we Wrocławiu umożliwi Państwu wykonanie badania USG tarczycy. Badanie wykonywane jest przez lekarza specjalistę dr Tomasza Szczepańskiego, z użyciem głowicy ultrasonograficznej wysokiej rozdzielczości oraz zaawansowanymi trybami pracy adresowanymi do oceny guzków (Doppler, elastografia, B-flow). 


jeśli potrzebujesz wykonać biopsję tarczycy, zarejestrować się na badanie USG lub na konsultację endokrynologiczną.