Drenaż limfatyczny

    UKŁAD LIMFATYCZNY

Układ limfatyczny (układ chłonny) zbudowany jest z naczyń limfatycznych i węzłów chłonnych. Naczynia limfatyczne zbierają płyn tkankowy (np. z obszaru kończyn) i odprowadzają go w kierunku dużych naczyń żylnych w klatce piersiowej, aby finalnie trafił on do krążącej krwi.

Płyn tkankowy zbiera się w wyniku fizjologicznego przesączania z drobnych naczyń włosowatych do tkanek. Największe fizjologiczne przesiękanie w naczyniach występuje w obszarach nisko położonych, tj. stopy i podudzia. W niektórych stanach chorobowych może dochodzić do bewzględnego lub względnego podwyższenia ciśnienia w drobnych naczyniach włosowatych, a przez to do nasilenia przesiękania płynu do tkanek i wytworzenia OBRZĘKÓW. Przykładami schorzeń są niewydolność żylna, stan po usunięciu węzłów chłonnych położonych w przebiegu głównych naczyń limfatycznych, niski poziom białka we krwi u osób niedożywionych.

    DRENAŻ LIMFATYCZNY 

Drenaż limfatyczny polega na zastosowaniu zewnętrznej, sekwencyjnej kompresji lub kontrolowanego ciśnienia w celu przesunięcia płynu tkankowego w naczyniach chłonnych w pożądanym kierunku i wtórnie do zmniejszenia obrzęku. Drenaż limfatyczny można wykonywać manualnie bądź pneumatycznie (za pomocą specjalnych spodni lub rękawów pneumatycznych). W Centrum Medycznym Golden Care we Wrocławiu stosujemy pneumatyczny drenaż limfatyczny LYMPHASTIM

    ZASTOSOWANIE DRENAŻU LIMFATYCZNEGO 

Zastosowanie drenażu limfatycznego jest szerokie i obejmuje przypadki obrzęków na tle niewydolności żylnej, po resekcji węzłów chłonnych w przebiegu leczenia onkologicznego, przewlekłych obrzęków limfatycznych, po intensywnym wysiłku fizycznym, stosuje się go także w przypadku uczucia "ciężkich nóg" u osób pracujących w pozycji stojącej i w wybranych schorzeniach ortopedycznych i tętniczych.

W celu optymalnej kwalifikacji przed zabiegiem drenażu limfatycznego zalecana jest konsultacja lekarska obejmująca badanie USG układu naczyniowego kończyn >>>.

    PRZEBIEG DRENAŻU LIMFATYCZNEGO

Po przeprowadzeniu kwalifikacji lekarskiej Pacjentowi dobiera się odpowiedni do jego schorzenia program kompresji. Na chore kończyny nakładane są rękawy bądź spodnie pneumatyczne, w których znajdują się liczne komory powietrzne. Podczas zabiegu komory te są sekwencyjnie napełniane do odpowiedniego ciśnienia i następnie opróżniane. Cały zabieg trwa od 30 do 60 minut. Ilosć powtórzeń zabiegów i częstość ich powtarzania dobierana jest indywidualnie dla danego Pacjenta i schorzenia.