All-Basic Ultrasound

CEL KURSU


All-Basic Ultrasound to kompleksowy, usystematyzowany i modułowy kurs dla rozpoczynajcych naukę USG oraz osób pragnących usystematyzować swoją dotychczasową wiedzę z dziedziny badań sonograficznych. 

Celem kursu jest zrozumienie fizyki badania USG organów, poznanie możliwości i ograniczeń technicznych oraz anatomicznych diagnostyki USG, zaznajomienie z anatomią sonograficzną, powtórka fizjologii oraz patofizjologii narządów i układów, poznanie obrazów sonograficznych najważniejszych schorzeń w organizmie człowieka, w tym stanów ostrych i częstych, zdobycie umiejętności interpretacji obrazów i wyników USG, a przede wszystkim rozwój samodzielnego myślenia i kompleksowego podejścia do diagnostyki medycznej.

PROGRAM KURSU 

????  I. WSTĘP – PODSTAWY PRAKTYCZNE USG.
• Pola zastosowania sonografii w medycynie.
• Doświadczenia własne z 20 lat praktyki lekarskiej z różnych pól medycyny.
• Podstawy fizyczne trybów obrazowania.
• Tryby obrazowania: B, M, Color-Doppler, Power-Doppler, PWD, CWD, obrazowanie mikrounaczynienia, elastografia,
• Artefakty. Kiedy pomagają, kiedy przeszkadzają.
• Prezentacja klawiszologii i podejścia do każdego aparatu, nawet gdy go nie znamy.
• Ustawienia techniczne trybów obrazowania. .
• USG jako obrazowanie żyjącego organizmu.
• Narządy miąższowe, rurowe, pęcherze i torbiele, jamy ciała, naczynia tętnicze, żylne i chłonne, mięśnie, ścięgna, więzadła, nerwy, chrząstki, kości i ogniska kostnienia.
• Anizotropia.
• Kształty i zarysy narządów.
• Wpływ konstytucji ciała na ułożenie narządów.
• Obrazowanie osoby szczupłej i otyłej.
• Warianty rozwojowe. Spotkacie się z nimi na co dzień.
• Przykłady różnorodnych prób czynnościowych w USG (naczynia dogłowowe, żyły, powłoki ciała, przepukliny, refluks żołądkowo-przełykowy, nietrzymanie moczu).
• Formy i cechy nowotworów złośliwych.
• Cechy torbieli w USG.
• Cechy zapalenia w USG.
• Cechy krwawienia w USG (do jam ciała, do torbieli, do tkanek, pomiędzy tkankami).
• Cechy ropnia w USG.
• Cechy obrzęku w USG.
• Cechy zmiażdżenia w USG.
• Cechy pęknięcia w USG.
• Cechy odmy w USG (płuca i powłoki).
• Ślina w USG.
• Złogi w USG (uwapnione i nieuwapnione).
 
????  II. TARCZYCA, SZYJA I GŁOWA 
• Topografia i anatomia sonograficzna powłok szyi, mięśni, kości, nerwów, naczyń, narządów miąższowych, narządów rurowych szyi.
• Ocena ślinianek, obrazy prawidłowe, warianty rozwojowe, patologie.
• Ocena sonograficzna dna jamy ustnej.
• Ocena węzłów chłonnych, obrazy prawidłowe, patologie.
• Ocena tarczycy, obrazy prawidłowe, warianty rozwojowe.
• Patologie tarczycy: zapalenia, wstęp do zmian ogniskowych tarczycy.
• Przytarczyce w sonografii.
• Ocena sonograficzna krtani i tchawicy.
• Ocena sonograficzna mięśni powierzchownych i głębokich szyi.
• Ocena sonograficzna splotu barkowego.
• Podstawy oceny sonograficznej tętnic dogłowowych.
• Podstawy oceny sonograficznej żył szyi.
• Ocena sonograficzna grasicy.
• Torbiele szyi.
• Patologie powłok szyi w sonografii.
• Możliwości zastosowania USG szyi w anestezjologii i intensywnej terapii.
 
????  III. TARCZYCA I WSTĘP DO BIOPSJI
• Zmiany ogniskowe w tarczycy – omówienie poszczególnych rodzajów zmian torbielowatych i litych.
• Zmiany ogniskowe w okolicy tarczycy i szyi.
• Zmiany morfologii sonograficznej zmian ogniskowych pod wpływem leczenia i nakłucia.
• Możliwe powikłania biopsji cienkoigłowej tarczycy BCI.
• Przygotowanie do BCI tarczycy.
• Przebieg BCI tarczycy.
• Klasyfikacja Tirads i Bethesda.
• Wskazania do BCI tarczycy.
 
????  IV. ECHOKARDIOGRAFIA SERCA, cz. 1.
• Podstawy fizyczne, anatomiczne i czynnościowe obrazowania serca i dużych naczyń.
• Tryby obrazowania serca.
• Projekcje echokardiograficzne.
• Charakterystyka obrazu echokardiograficznego struktur serca.
• Ocena wielkości jam serca (LV, LA, RV, RA, naczynia).
• Ocena funkcji skurczowej lewej komory.
• Ocena funkcji rozkurczowej lewej komory.
• Ocena lewego przedsionka.
• Ocena prawej komory.
• Ocena prawego przedsionka.
• Przegroda międzyprzedsionkowa i międzykomorowa.
• Droga odpływu lewej komory.
• Sercowopochodne źródła zatorowości.
• Obraz echokardiograficzny w zawale serca i jego powikłaniach.
• Obraz echokardiograficzny w nadciśnieniu tętniczym.
• Kardiomiopatie.
• Serce sportowca.
 
????  V. ECHOKARDIOGRAFIA SERCA, cz. 2.
• Podstawy oceny zastawki aortalnej.
• Podstawy oceny zastawki mitralnej.
• Podstawy oceny zastawki pnia płucnego.
• Podstawy oceny zastawki trójdzielnej.
• Ocena ciśnienia płucnego.
• Ocena wsierdzia.
• Ocena osierdzia.
• Tamponada.
• Podsumowanie obrazów echo i sono w lewo-komorowej niewydolności serca.
• Podsumowanie obrazów echo i sono w prawo-komorowej niewydolności serca.
• Obrzęk płuc w USG.
 
????  VI. JAMA BRZUSZNA, cz. 1.
• Przygotowanie do USG jamy brzusznej – fakty i mity.
• Wskazania praktyczne i możliwości zastosowania badania USG jamy brzusznej w diagnostyce schorzeń jamy brzusznej i innych obszarów ciała.
• Technika badania narządów miąższowych, rurowych, naczyń.
• Topografia i anatomia sonograficzna narządów miąższowych jamy brzusznej.
• Topografia i anatomia sonograficzna narządów rurowych jamy brzusznej.
• Topografia i anatomia sonograficzna i fizjologia naczyń jamy brzusznej.
• Patologie jamy brzusznej w obrazie sonograficznym w powiązaniu z obrazem klinicznym u pacjenta – jama otrzewnowa, przestrzeń zaotrzewnowa, wątroba, woreczek żółciowy, drogi żółciowe, trzustka, śledziona, nerki i moczowody, nadnercza, żołądek, dwunastnica, jelito cienkie, wyrostek robaczkowy, jelito grube, pęcherz moczowy, macica, jajniki, prostata, węzły chłonne.
 
????  VII. JAMA BRZUSZNA, cz. 2.
• Patologie jamy brzusznej w obrazie Doppler i sono: aorta, tętnice biodrowe, tętnice trzewne, żyła główna dolna i jej dopływy, układ naczyniowy nerek, układ wrotny.
• Postaci kliniczne i obrazy sonograficzne nowotworów narządów jamy brzusznej.
• Schorzenia metaboliczne i endokrynologiczne w obrazach sonograficznych.
• Otyłość i zespół metaboliczny w obrazach USG.
• Wzdęcia brzucha i zespół złego wchłaniania w USG jamy brzusznej.
• Niewydolność nerek w obrazowaniu USG.
• Płyn w jamie otrzewnowej.
• Obrzęki obwodowe a USG jamy brzusznej.
• Stany ostre jamy brzusznej.
• Urazy narządów w jamie brzusznej.
• Nakłucie jamy brzusznej w wodobrzuszu.
• USG jamy brzusznej w monitorowaniu leczenia, w tym intensywnej terapii.
• CEUS narządów jamy brzusznej.
 
????  VIII. POWŁOKI JAMY BRZUSZNEJ I PRZEPUKLINY. USG W MEDYCYNIE ESTETYCZNEJ
• Wskazania i zastosowanie USG powłok jamy brzusznej.
• Anatomia sonograficzna powłok jamy brzusznej – skóra, tkanka podskórna, powięzie, mięśnie, kanały, naczynia, chrząstki i kości.
• Grupy pacjentów do USG powłok, w tym kobiet po ciąży, sportowcy, pacjenci z przepukliną, otyłość, pacjenci po operacjach bariatrycznych, pacjenci przed plastyką powłok brzucha i liposukcją, nowotwory powłok, krwiaki, zapalenie trzustki, ropnie i przetoki.
• Kresa biała i jej rozjeście.
• Przepukliny w kresie białej, pępku, liniach półksiężycowatych, pachwinowe skośne i proste, w trójkątach udowych.
• Tłuszczaki i mięsaki.
• Patologie pachwin: nerwiaki, żylaki, węzły chłonne.
• Krążenie oboczne w miażdżycy tętnic biodrowych.
• Nadciśnienie wrotne w obrazie powłok brzusznych.
• Niewydolność żył kończyn dolnych a naczynia powłok brzusznych.
 
???? IX. DOPPLER TĘTNIC
• Anatomia i fizjologia układu tętniczego, w tym prawidłowe obrazy USG.
• Podstawy fizyczne trybów obrazowania naczyń i ustawienia techniczne aparatu. Różnice w ustawieniach pomiędzy obrazowaniem tętnic i żył.
• Aliasing i inne artefakty.
• Technika badania tętnic różnego kalibru i różnego umiejscowienia. Prezentacja badania UDP tt. dogłowowych, tt. kk. górnych, tt. trzewnych, aorty i tt. biodrowych, tt. kk. dolnych.
• Patofizjologia najczęstszych schorzeń tętniczych i ich obraz w USG, w tym miażdżyca, zwężenia, niedrożności, krążenie oboczne, zatory, urazy, rozwarstwienia, rzadkie angiopatie, malformacje naczyniowe.
• Hemodynamika zwężeń tętnic. Ocena zwężeń tętnic dogowowych, tętnic trzewnych, tętnic kończyn w badaniu Doppler.
• Próby czynnościowe.
• Wpływ schorzeń w innych lokalizacjach na obraz UDP tętnic.
 
???? X. DOPPLER ŻYŁ W CHOROBACH CHIRURGICZNYCH I INTERNISTYCZNYCH.
• Podstawy fizyczne trybów obrazowania naczyń i ustawienia techniczne aparatu. Różnice w ustawieniach pomiędzy obrazowaniem tętnic i żył.
• Anatomia i fizjologia układu żylnego.
• Obrazowanie i USG żył mózgu, szyi, klatki piersiowej, powłok ciała, kk. górnych, jamy brzusznej, kk dolnych (układ powierzchowny i głęboki).
• Technika badania i próby czynnościowe żył w różnych lokalizacjach ciała.
• Patofizjologia schorzeń żylnych i ich obraz w USG, w tym niewydolność żył powierzchownych i głębokich, zakrzepica żył powierzchownych, zakrzepica żył głębokich, zespół pozakrzepowy, obrzęki.
• Kompleksowe podejście do diagnostyki obrzęków kk dolnych.
• Przegląd metod leczenia niewydolności żył powierzchownych i głębokich.
• Przygotowanie do leczenia żylaków.
• Wpływ schorzeń w innych lokalizacjach na obraz UDP żył.
• Przegląd nienaczyniowych schorzeń kończyn dolnych, z którymi spotyka się wykonujący badania UDP: skóra, tkanka podskórna, powięzie, mięśnie, ścięgna, więzadła, stawy, nerwy.
• Prezentacja badania UDP żył pod kątem zakrzepicy żylnej w miednicy, żyłach głębokich i powierzchownych kk dolnych.
• Prezentacja badania UDP żył pod kątem niewydolności żylnej kk dolnych w układzie powierzchownym i głębokim.
• Malformacje naczyniowe symulujące żylaki.
 
???? XI. BADANIA USG UKŁADU MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWEGO I TKANEK MIĘKKICH W DZIEDZINACH ZABIEGOWYCH I NIEZABIEGOWYCH - PODSTAWY
• Podstawy fizyczne trybów obrazowania struktur mięśniowo-szkieletowych i powłok ciała. Ustawienia techniczne aparatu. Anizotropia. Artefakty.
• Struktura i prawidłowy obraz sonograficzny skóry, tkanki podskórnej, powięzi, mięśni, ścięgien, więzadeł, chrząstek, kości, nerwów.
• Układ limfatyczny w obrazie USG.
• Patologie MSK w obrazie sonograficznym: stany zapalne i obrzęki.
• Patologie MSK w obrazie sonograficznym: nowotwory i inne zmiany ogniskowe.
• Patologie MSK w obrazie sonograficznym: urazy pośrednie i bezpośrednie; przegląd typowych urazów sportowych w różnorodnych lokalizacjach anatomicznych.
• Sonografia powłok jamy brzusznej. Przepukliny.
• Sonografia skóry i tkanki podskórnej. Wykorzystanie w dermatologii i kosmetologii.
• USG kanału nadgarstka i ręki. Cieśń nadgarstka, gangliony, przegląd urazów, przeciążeń i zapaleń.
• USG stawu biodrowego, pachwiny i krocza. Kompleksowe podejście do bólów w okolicy pachwiny i krocza.
• USG uda i podudzia; złamania i urazy, przeciążenia, zespoły ciasnoty, nowotwory.
• USG stawu kolanowego. Możliwości i ograniczenia USG.
• USG stawu skokowego i stopy; skręcenia, złamania, przeciążenia, guzy, zapalenia.
 
????  XII. JĄDRA I MOSZNA
• Budowa moszny, pachwiny i męskich narządów płciowych.
• Anatomia sonograficzna oraz obraz Doppler moszny i pachwiny. Obraz jąder w przebiegu zaburzeń endokrynologicznych.
• Ektopowe położenie jąder.
• Zapalenie jądra i najądrza.
• Skręcenie szypuły jądra i przyczepków.
• Wodniaki i torbiele.
• Mikrozwapnienia jądra.
• Guzy jądra.
• Prezentacja badania moszny i pachwiny.
 
????  XIII. USG PŁUC I KLATKI PIERSIOWEJ
• Kliniczne obszary zastosowania USG płuc.
• Porównanie USG do innych metod diagnostyki płuc.
• Artefakty fizjologiczne i patologiczne sonograficzne płuc.
• Patologie płuc: zapalenia, zatorowość, odma, niewydolność lewokomorowa, nowotwory.
• Patologie jamy opłucnowej.
• Nakłucie jamy opłucnowej.
• Złamania żeber i kontuzje klatki piersiowej.
• Podstawy USG piersi.
 
KADRA SZKOLENIOWA


Dr Tomasz Szczepański
Specjalista chorób wewnętrznych. Doświadczenie kliniczne w Polsce, Niemczech i Wielkiej Brytanii (kardiochirurgia, kardiologia, interna, SOR, intensywna terapia, pulmonologia, geriatria, angiologia). Wykonał ponad 25.000 badań USG. Uczestnik szkoleń medycznych w Niemczech, Austrii, Wielkiej Brytanii, we Włoszech. Certyfikowany lekarz Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego w zakresie badań naczyniowych. Absolwent Akademii Medycznej we Wrocławiu w 2000r. 

Dr hab. n. med. Tomasz Witkowski
Specjalista kardiolog. Echokardiografista w Klinice Kardiologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Odbywał staż naukowy w Klinice Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Leiden w Holandii. Bogate doświadczenie badawcze i diagnostyczne. Absolwent Akademii Medycznej we Wrocławiu w 1998 r.

TERMINY SZKOLEŃ


Bieżące terminy szkoleń podawane są na stronie CEDUM oraz grupie CEDUM na Facebook. Najbliższa 3-cia Edycja ALL BASIC ULTRASOUND 2022/23 odbywć się będzie od października 2022 do czerwca 2023. 

WARUNKI UCZESTNICTWA


1/ Posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza lub lekarza stażysty lub status studenta medycyny wydziału lekarskiego (poświadczone legitymacją studencką).
2/ Wniesienie całościowej opłaty na minimum 30 dni przed rozpoczęciem szkolenia na wskazane konto lub poprzez niniejszą stronę internetową. W tytule przelewu proszę wpisać nazwę kursu, datę kursu, uczestnika kursu.
3/ Zapoznanie się oraz akceptacja "Regulaminu szkoleń i płatności", dostępny tutaj. Wniesienie opłaty wpisowej oznacza akceptację Regulaminu. 

ZGŁOSZENIA I KONTAKT


adres email: cedum@goldencare.pl
tel.: + 48 663 618 378  

ePłatność