USG naczyń brzucha ADVANCED

CEDUM TO PRAKTYKA I WYSOKIE STUDENT-TUTOR RATIO

    Cel i program kursu

Celem kursu jest zrozumienie fizyki badania USG dopplerowskiego, poznanie możliwości technicznych aparatów USG, powtórka anatomii, fizjologii i patofizjologii układów naczyniowych w jamie brzusznej, uzyskanie umiejętności badania naczyń jamy brzusznej oraz interpretacji wyników. W kameralnym gronie omówimy następującą tematykę: 

1/ Podstawy fizyczne trybów obrazowania naczyń i ustawienia techniczne aparatu. Artefakty. 
2/ Technika badania tętnic, żył, unaczynienia miąższowego narządów wewnętrznych.  
3/ Anatomia i fizjologia dużych tętnic jamy brzusznej i miednicy.
4/ Anatomia i fizjologia dużych żył jamy brzusznej i miednicy.  
5/ Anatomia i fizjologia tętnic krążenia trzewnego.
6/ Anatomia i fizjologia układu wrotnego.
7/ Anatomia i fizjologia żył wątrobowych.
8/ Anatomia i fizjologia krążenia nerkowego, tętnic i żył.
9/ Badania czynnościowe tętnic i żył jamy brzusznej. 
10/ Tętniaki, rozwarstwienia, zwężenia, krążenie oboczne w układzie tętniczym.
11/ Zakrzepice w układzie żylnym, w tym w żyłach biodrowych, nerkowych, wrotnych, wątrobowych.
12/ Patofizjologia krążenia w schorzeniach narządów jamy brzusznej, w tym wątroby, nerek, jelit.
13/ Zmiany ogniskowe w badaniach Doppler.
14/ Nakłucia tętnic i żył okolicy pachwin dla Radiologów i Kardiologów.
15/ Żylaki powrózka nasiennego.
16/ Naczynia powłok jamy brzusznej i różnicowanie przepuklin.
17/ Wybrane aspekty diagnostyki obrzęków obowodowych.
18/ Badanie pacjentów o różnej budowie konstytucjonalnej. 

Dostępne dwie standardowe wersje kursu, a także szkolenia zamawiane o indywidualnym czasie trwania: 
- warsztaty 1 dniowe (sumarycznie 10 h szkoleniowych) lub
​- warsztaty 2 dniowe (sumarycznie 18 h szkoleniowych).

    Wartość edukacyjna

Szkolenie posiada odpowiednio wartość 10 lub 18 punktów edukacyjnych (wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów; Dziennik Ustaw 04.231.2326). Uczestnicy otrzymują potwierdzające certyfikaty w języku polskim i angielskim.

    Dla kogo kurs USG

Kurs jest dedykowany lekarzom rozpoczynającym badania dopplerowskie, pragnącym poszerzyć zakres badania USG jamy brzusznej oraz osobom chcącym ugruntować swoją wiedzę w nauczanym zakresie. Zakres szkolenia przydatny jest w następujących dziedzinach medycznych: radiologia, angiologia, chirurgia, choroby wewnętrzne, medycyna ratunkowa, intensywna terapia, medycyna rodzinna, gastrologia.

Podczas kursu przekazana zostanie olbrzymia dawka wiedzy bazowej i praktycznej na podstawie której, uczestnik zdobędzie pewność siebie w aspekcie wykonywania badania dopplerowskiego oraz będzie zdolny w swoim ośrodku dalej szlifować własne umiejętności.

    Kadra szkoleniowa

Dr Tomasz Szczepański
Główny wykładowca kursu. Specjalista chorób wewnętrznych. Badania naczyniowe wykonuje od 2001 r. Doświadczenie kliniczne w Polsce, Niemczech i Wielkiej Brytanii. Uczestnik szkoleń medycznych w Niemczech, Austrii, Wielkiej Brytanii, we Włoszech. Certyfikowany lekarz Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego w zakresie badań naczyniowych. 

    Terminy warsztatów

Terminy bieżących szkoleń podawane są na stronie CEDUM oraz grupie CEDUM na Facebook. W celu rezerwacji indywidualnego terminu szkolenia prosimy o kontakt: cedum@goldencare.pl lub tel. 663 618 378

    Lokalizacja kursu

Centrum Diagnostyczno-Zabiegowe Golden Care, Bulwar Dedala 9a, 54-130 Wrocław.

    Cena szkolenia

Opłata za kurs 1-dniowy wynosi 1250 zł 
Opłata za kurs 2-dniowy wynosi 2070 zł  
Godzina szkoleniowa kosztuje 115-125 zł. Studentom wydziału lekarskiego przysługuje 10% rabat na kurs dwudniowy. Opłata obejmuje kurs, materiały edukacyjne, przekąski. Na życzenie wystawiamy faktury.

    Warunki uczestnictwa

1/ Posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza lub lekarza stażysty lub status studenta medycyny wydziału lekarskiego (poświadczone legitymacją studencką).
2/ Wniesienie całościowej opłaty na minimum 21 dni przed rozpoczęciem szkolenia na konto CitiHandlowy 58 1030 0019 0109 8530 0048 7086. W tytule przelewu proszę wpisać nazwę kursu, datę kursu, uczestnika kursu.
3/ Zapoznanie się oraz akceptacja "Regulaminu szkoleń i płatności", dostępny tutaj. Wniesienie opłaty wpisowej oznacza akceptację Regulaminu.

    Kontakt

adres email: cedum@goldencare.pl
tel.: + 48 663 618 378  

ePłatność