USG powłok ciała ADVANCED

CEDUM TO PRAKTYKA I WYSOKIE STUDENT-TUTOR RATIO

    Cel i program kursu

Celem kursu jest zrozumienie fizyki badania USG tkanek miękkich powierzchownych, głębokich i kości; poznanie możliwości technicznych aparatów USG; powtórka anatomii, fizjologii i patologii skóry, tkanki podskórnej, układu mięśniowo-szkieletowego, węzłów chłonnych i układu limfatycznego oraz interpretacja wyników. W kameralnym gronie omówimy następującą tematykę:

1/ Podstawy fizyczne trybów obrazowania i ustawienia techniczne aparatu. Artefakty.
2/ Technika badania powłok.
3/ Anatomia sonograficzna skóry, tkanki podskórnej, powięzi, mięśni, ścięgien, kaletek, chrząstek, kości, nerwów.
4/ Anatomia sonograficzna powłok jamy brzusznej.
5/ Anatomia sonograficzna i dopplerowska węzłów chłonnych. Warianty sonograficzne węzłów chłonnych.
6/ Patologie skóry i tkanki podskórnej, w tym blizny i bliznowce, tłuszczaki i inne nowotwory, endometrioza, zapalenia infekcyjne i nieinfekcyjne, dna moczanowa, ropnie, przetoki, naczyniaki, nacieki.
7/ Patologie układu mięśniowo-szkieletowego, w tym nowotwory i urazy przyczepów mięśniowych, ścięgien, mięśni, więzadeł, obrąbków stawowych, łąkotek, spojenia łonowego, kości. 
8/ Przepukliny powięzi kończyn dolnych
9/ Przepukliny powłok jamy brzusznej.
10/ Zrosty otrzewnowe w USG. 
11/ Patologie węzłów chłonnych, w tym odczyny, infekcje, nowotwory.
12/ Wybrane aspekty diagnostyki obrzęków obowodowych: niewydolność żył powierzchownych, niewydolność, żył głębokich, choroby serca, nerek i watroby, zapalenia i infekcje, urazy, przeciążenia i złamanie zmęczeniowe.
13/ Badanie pacjentów o różnej budowie konstytucjonalnej. 

Warsztaty odbywają się w ciągu 1 dniasumarycznie 10 h szkoleniowych. Możliwe są również szkolenia o indywidualnie zamawianym czasie trwania

    Wartość edukacyjna

Szkolenie posiada wartość 10 punktów edukacyjnych (wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów; Dziennik Ustaw 04.231.2326). Uczestnicy otrzymują potwierdzające certyfikaty w języku polskim i angielskim.

    Dla kogo szkolenie USG

Szkolenie jest dedykowane lekarzom rozpoczynającym badania powłok i tkanek miękkich oraz osobom pragnącym ugruntować swoją wiedzę w nauczanym zakresie. Zakres szkolenia przydatny jest w następujących dziedzinach medycznych: radiologia, medyczyna rodzinna, choroby wewnętrzne, chirurgia, ortopedia, reumatologia, dermatologia, medycyna estetyczna.

Podczas kursu przekazana zostanie olbrzymia dawka wiedzy bazowej i praktycznej na podstawie której, uczestnik zdobędzie pewność siebie w aspekcie wykonywania badania USG MSK i tkanek miękkich powłok oraz będzie zdolny w swoim ośrodku dalej szlifować własne umiejętności.

    Kadra szkoleniowa

Dr Tomasz Szczepański
Główny wykładowca kursu. Specjalista chorób wewnętrznych. Badania USG wykonuje od 2001 r., w tym układu mięśniowo-szkieletowego u sportowców. Doświadczenie kliniczne w Polsce, Niemczech i Wielkiej Brytanii. Uczestnik szkoleń medycznych w Niemczech, Austrii, Wielkiej Brytanii, we Włoszech. Certyfikowany lekarz Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego w zakresie badań naczyniowych. 

    Terminy warsztatów

Terminy bieżących szkoleń podawane są na stronie CEDUM oraz grupie CEDUM na Facebook. W celu rezerwacji indywidualnego terminu szkolenia prosimy o kontakt: cedum@goldencare.pl lub tel. 663 618 378

    Lokalizacja kursu

Centrum Diagnostyczno-Zabiegowe Golden Care, Bulwar Dedala 9a, 54-130 Wrocław.

    Cena szkolenia

Opłata za kurs 1-dniowy wynosi 1250 zł. Godzina szkoleniowa kosztuje 125 zł. Opłata obejmuje kurs, materiały edukacyjne, przekąski. Na życzenie wystawiamy faktury.

    Warunki uczestnictwa

1/ Posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza lub lekarza stażysty lub status studenta medycyny wydziału lekarskiego (poświadczone legitymacją studencką).
2/ Wniesienie całościowej opłaty na minimum 21 dni przed rozpoczęciem szkolenia na konto CitiHandlowy 58 1030 0019 0109 8530 0048 7086. W tytule przelewu proszę wpisać nazwę kursu, datę kursu, uczestnika kursu.
3/ Zapoznanie się oraz akceptacja "Regulaminu szkoleń i płatności", dostępny tutaj. Wniesienie opłaty wpisowej oznacza akceptację Regulaminu.

    Kontakt

adres email: cedum@goldencare.pl
tel.: + 48 663 618 378  

ePłatność