USG szyi BASIC

CEDUM TO PRAKTYKA I WYSOKIE STUDENT-TUTOR RATIO

    Cel i program kursu

Celem kursu jest zrozumienie fizyki badania USG w różnorodych trybach (B, Color, Power, PW), poznanie możliwości technicznych aparatów USG, powtórka anatomii, fizjologii i patofizjologii struktur szyi i głowy, w szczególności stanów częstych i niebezpiecznych, uzyskanie umiejętności kompleksowego badania szyi oraz interpretacja wyników w powiązaniu z obrazem klinicznym. Omawiana będzie następująca tematyka:

1/ Podstawy fizyczne trybów obrazowania i ustawienia techniczne aparatu. Artefakty.
2/ Technika badania powłok szyjnych, narządów miąższowych, narządów rurowych, naczyń, mięśni, kości, chrząstek i nerwów szyi.
3/ Topografia i anatomia sonograficzna struktur szyi.
4/ Omówienie cech patologicznych narządów, w tym zapalenie, powiększenie, zwłóknienie, zmiany lite, torbiele, złogi, nacieki, zwężenia, rozwarstwienia, zakrzepice.
5/ Ocena węzłów chłonnych, obrazy prawidłowe i patologie. 
6/ Ocena sonograficzna dna jamy ustnej i języka.
7/ Ocena ślinianek, obrazy prawidłowe, warianty rozwojowe, patologie.
8/ Ocena tarczycy, obrazy prawidłowe, warianty rozwojowe. 
9/ Patologie tarczycy: zapalenia, zmiany ogniskowe, niedoczynność, nadczynność. 
10/ Przytarczyce w sonografii. 
11/ Ocena sonograficzna krtani i tchawicy. 
12/ Ocena sonograficzna przełyku. 
13/ Ocena sonograficzna mięśni powierzchownych i głębokich szyi. 
14/ Ocena sonograficzna splotu barkowego. 
15/ Podstawy oceny sonograficznej tętnic dogłowowych. 
16/ Patologie tętnic dogłowowych, w tym zwężenia, rozwarstwienia, udary, choroby rzadkie.
17/ Kompleksowe podejście diagnostyczne do zawrotów głowy. 
18/ Podstawy oceny sonograficznej żył szyi. 
19/ Ocena sonograficzna grasicy. 
20/ Torbiele szyi. 
21/ Patologie powłok szyi w sonografii.
22/ Podstawy biopsji tarczycy.
23/ Zastosowanie USG szyi w intensywnej terapii. 
24/ Badanie pacjentów o różnej budowie konstytucjonalnej. 

Dostępne dwie wersje kursu: 
- warsztaty 2 dniowe (sumarycznie 18 h szkoleniowych) lub
​- warsztaty 3 dniowe (sumarycznie 24 h szkoleniowych). 

    Wartość edukacyjna

Szkolenie posiada odpowiednio wartość 18 lub 24 punktów edukacyjnych (wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów; Dziennik Ustaw 04.231.2326). Uczestnicy otrzymują potwierdzające certyfikaty w języku polskim i angielskim.

    Dla kogo szkolenie USG

Podstawowy kurs USG szyi dedykowany jest lekarzom rozpoczynającym badania USG tarczycy i szyi, a także pragnącym ugruntować i rozszerzyć swoją wiedzę w nauczanym zakresie. Zakres szkolenia przydatny jest w następujących dziedzinach medycznych: radiologia, choroby wewnętrzne, pediatria, chirurgia, medycyna rodzinna, medycyna ratunkowa, intensywna terapia, laryngologia, gastrologia.

Podczas kursu przekazana zostanie olbrzymia dawka wiedzy bazowej i praktycznej na podstawie której, uczestnik zdobędzie pewność siebie w aspekcie wykonywania badania USG tarczycy i szyi oraz będzie zdolny w swoim ośrodku dalej szlifować własne umiejętności.

    Kadra szkoleniowa

Dr Tomasz Szczepański
Główny wykładowca kursu. Specjalista chorób wewnętrznych. Badania USG wykonuje od 2001 r. Doświadczenie kliniczne w Polsce, Niemczech i Wielkiej Brytanii. Uczestnik szkoleń medycznych w Niemczech, Austrii, Wielkiej Brytanii, we Włoszech. Certyfikowany lekarz Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego w zakresie badań naczyniowych.

    Terminy szkoleń

Bieżące terminy szkoleń podawane są na stronie CEDUM oraz grupie CEDUM na Facebook. W celu rezerwacji indywidualnego terminu szkolenia prosimy o kontakt: cedum@goldencare.pl lub tel. 663 618 378.

    Lokalizacja szkolenia

Centrum Diagnostyczno-Zabiegowe Golden Care, Bulwar Dedala 9a, 54-130 Wrocław.

    Cena szkolenia

Opłata za kurs 2-dniowy wynosi 2070 zł 
Opłata za kurs 3-dniowy wynosi 2760 zł  
Godzina szkoleniowa kosztuje 115 zł.
Studentom wydziału lekarskiego przysługuje 10% rabat. Opłata obejmuje kurs, materiały edukacyjne, przekąski. Na życzenie wystawiamy faktury.

    Warunki uczestnictwa

1/ Posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza lub lekarza stażysty lub status studenta medycyny wydziału lekarskiego (poświadczone legitymacją studencką).
2/ Wniesienie całościowej opłaty na minimum 21 dni przed rozpoczęciem szkolenia na konto CitiHandlowy 58 1030 0019 0109 8530 0048 7086. W tytule przelewu proszę wpisać nazwę kursu, datę kursu, uczestnika kursu.
3/ Zapoznanie się oraz akceptacja "Regulaminu szkoleń i płatności", dostępny tutaj. Wniesienie opłaty wpisowej oznacza akceptację Regulaminu. 

    Kontakt

adres email: cedum@goldencare.pl
tel.: + 48 663 618 378  

ePłatność