Chirurgia ogólna

Dr n. med. Andryi Yarka

Dr n. med. Andryi Yarka
Umów wizytę

Dr n. med. Andryi Yarka

Dr Andryi Yarka to specjalista chirurg naczyniowy. We Wrocławiu jest starszym asystenem w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Kamieńskiego. Absolwent Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Medycznego z 1996 r. W latach 2002 oraz 2007-2008 odbywał staże rezydenckie w Europejskim Szpitalu Georges Pompidou w Paryżu w Klinika Chirurgii Sercowo-Naczyniowej u Profesora Jean-Noel Fabiani'ego. W 2004 r. uzyskał tytuł specjalisty chirurgii naczyń, w 2007 r.tytuł doktora nauk medycznych. W latach 2003 – 2017 był lekarzem, w tym na stanowisku docenta, w Lwowskim Narodowym Uniwersytecie Medycznym w Katedrze i Klinice Chirurgii. W 2015 r. nostryfikował dyplom lekarski w Polsce i od 2017 r. pracuje jako lekarz w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu. Konsultuje w języku polskim, angielskim, francuskim i ukraińskim. 

Dr n. med. Krzysztof Skiba

Dr n. med. Krzysztof Skiba
Umów wizytę

Dr n. med. Krzysztof Skiba

Specjalista chirurg ręki. We Wrocławiu w latach od 1981 do 2015 r. był członkiem zespołu Kliniki Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki Akademii Medycznej, piastował funkcję Adiunkta i starszego Wykładowcy. Absolwent Akademii Medycznej we Wrocławiu w 1981 r. W 1990 r. uzyskał specjalizację z zakresu chirurgii oraz tytuł doktora nauk medycznych. Tytuł pracy doktorskiej "Doświadczalne zespolenia mikrochirurgiczne tętnic o średnicy poniżej 2mm za pomocą szwu ciągłego okrętkowego i pojedynczego węzełkowego". 

Dr Błażej Czuwara

Dr Błażej Czuwara
Umów wizytę

Dr Błażej Czuwara

Dr Błażej Czuwara, chirurg, we Wrocławiu jest asystenem w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Kamieńskiego 73. Absolwent Akademii Medycznej we Wrocławiu. Zawodowo zajmuje się m.in. diagnostyką USG schorzeń tętnic oraz żył; procedurami z zakresu chirurgii naczyniowej, w tym endowaskularnymi procedurami leczenia chorób żył. Konsultuje w języku polski i angielskim.