Chirurgia ręki

Dr n. med. Krzysztof Skiba

Dr n. med. Krzysztof Skiba
Umów wizytę

Dr n. med. Krzysztof Skiba

Specjalista chirurg ręki. We Wrocławiu w latach od 1981 do 2015 r. był członkiem zespołu Kliniki Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki Akademii Medycznej, piastował funkcję Adiunkta i starszego Wykładowcy. Absolwent Akademii Medycznej we Wrocławiu w 1981 r. W 1990 r. uzyskał specjalizację z zakresu chirurgii oraz tytuł doktora nauk medycznych. Tytuł pracy doktorskiej "Doświadczalne zespolenia mikrochirurgiczne tętnic o średnicy poniżej 2mm za pomocą szwu ciągłego okrętkowego i pojedynczego węzełkowego".