Gastrologia dziecięca

Dr n. med. Tomasz Pytrus
Dr n. med. Tomasz Pytrus
Umów wizytę
Dr n. med. Tomasz Pytrus

Specjalista pediatra i gastrolog dziecięcy. We Wrocławiu bazą kliniczną Dr Pytrusa jest II Katedra i Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia Akademii Medycznej we Wrocławiu, gdzie pełni funkcję adiunkta. Studia medyczne ukończył we Wrocławiu w 1986 roku. W 1987 r. uzyskał tytuł doktora nauk medycznych. W latach 1987 - 1990 pracował w Państwowym Szpitalu Klinicznym Nr 4 we Wrocławiu, a od roku 1990 jest związany z Katedrą i Kliniką Pediatrii. Tytuł specjalisty chorób dzieci uzyskał w 1995 r., a specjalisty gastroenterologa dziecięcego w roku 2009.

Uczestnik licznych szkoleń specjalistycznych, w tym: Ultrasonografia pediatryczna 1988; Ultrasonografia 1989; Pediatric diabetology 1993; Pediatric gastroenterology 1997; Pediatric Gastroenterology w Salzburgu 2002. Autor i współautor ponad 100 specjalistycznych publikacji naukowych z zakresu pediatrii i gastroenterologii. 

Nagrodzony 2000 i 2001 roku odpowiednio Nagrodą Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu i Nagrodą Ministra Zdrowia za osiągnięcia naukowe. W 2011 roku otrzymał Nagroda Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za współautorstwo pracy dotyczącej immunogenności po szczepieniu przeciw WZW A u dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelit. 

Prowadzi szkolenia studentów, pediatrów oraz lekarzy rodzinnych z zakresu pediatrii i gastrologii dziecięcej. Na co dzień leczy dzieci ze schorzeniami przewodu pokarmowego, w tym zapaleniami jelit, celiaklią, biegunkami, refluksem. Wykonuje badania USG jamy brzusznej u dzieci oraz badania endoskopowe układu pokarmowego. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci oraz Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Konsultuje w języku polskim i angielskim. 

Dr Joanna Braksator
Dr Joanna Braksator
Umów wizytę
Dr Joanna Braksator

Specjalistka chorób dziecięcych oraz specjalizantka gastroenterologii dziecięcej. We Wrocławiu bazą kliniczną Pani Doktor Braksator jest Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Zajmuje się diagnostyką oraz leczeniem m.in. zapalnych chorób jelit, zaburzeń motoryki przewodu pokarmowego, żółtaczek i chorób wątroby, a także chorób trzustki.

Dr n. med. Elżbieta Krzesiek
Dr n. med. Elżbieta Krzesiek
Umów wizytę
Dr n. med. Elżbieta Krzesiek

Specjalista pediatra oraz znany specjalista gastroenterolog dziecięcy. We Wrocławiu bazą szpitalną Dr Krzesiek jest Katedra i Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia Akademii Medycznej, gdzie zajmuje stanowisko adiunkta. Ukończyła Akademię Medyczną we Wrocławiu, tytuł specjalisty I stopnia z pediatrii uzyskała w roku 1997, II stopnia z pediatrii w roku 2000, a w 1998 r zdobyła stopień doktora nauk medycznych. Tytuł specjalisty z dziedziny gastroenterologii dziecięcej uzyskała w 2009 r. 

Na co dzień zajmuje się między innymi zaparciami, nieswoistymi zapaleniami jelit u dzieci, celiakią, problemami żywieniowymi w pediatrii, problematyką niskiego przyboru masy ciała u dzieci. Pani Doktor jest autorką wielu prac naukowych z dziedziny gastroenterologii. Zjednuje pacjentów rozległym doświadczeniem i wyjątkowo ciepłą osobowością.