Mikrobiologia

Dr Krzysztof Szufnarowski

Dr Krzysztof Szufnarowski

Dr Krzysztof Szufnarowski

Specjalista mikrobiologii lekarskiej. Studia medyczne ukończył w 1997 r. na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu. Jest również absolwentem Wydziału Biologii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2007 roku uzyskał specjalizację z zakresu mikrobiologii lekarskiej pod kierunkiem Prof. A. Przondo-Mordarskiej.

Bazą klinczna Dr Szufnarowskiego jest Wojewódzki Szpital Specjalistycznym we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego, gdzie jest członkiem Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych, konsultuje pacjentów i nadzoruje leczenie antybiotykami. Poza tym pracuje w Ośrodku Terapii Fagowej we Wrocławiu przy ul. Weigla, gdzie kwalifikuje do terapii fagowej i prowadzi leczenie pacjentów.

W 2008 r. wraz z zespołem z Ośrodka Terapii Fagowej był laureatem Złotego Skalpela - nagrody w konkursie organizowanym przez Puls Medycyny. Jest autorem i współautorem fachowych publikacji w prasie medycznej, a także członkiem Towarzystwa Mikrobiologii Klinicznej oraz Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych.

Dr Szufnarowski prowadzi wykłady z dziedziny mikrobiologii lekarskiej m.in. dla lekarzy rodzinnych. W praktyce ambulatoryjnej zajmuje się m.in. profilaktyką i leczeniem infekcji, w tym przewlekłych i nawracających.

Przeprowadza konsultacje w języku polskim i angielskim.