Morfologia

 

Morfologia krwi obwodowej jest jednym z podstawowych badań laboratoryjnych. Badanie ocenia ilościowo i jakościowo komórki krwi. Jej wynik składa się z wielu parametrów, które pomocne są w interpretacji objawów różnych stanów chorobowych. 

 

    Erytrocyty (ERY), hematokryt (HCT) i hemoglobina (HGB)

to podstawowe parametry związane z czerwonymi ciałkami krwi. Jeśli znajdują się poniżej normy świadczy to o niedokrwistości, czyli anemii. Dodatkowymi wskaźnikami oceniającymi anemię, które znaleźć można na wyniku morfologii są: średnia objętość krwinki (MCV), średnia zawartość hemoglobiny w krwince (MCH), średnie stężenie hemoglobiny w krwince (MCHC). Na podstawie ich analizy można wstępnie przyjąć, czy przyczyną niedokrwistości jest niedobór żelaza, czy niedobór witaminy B12 i kwasu foliowego. Nadmiar hemoglobiny i erytrocytów to tzw. nadkrwistość. 

 

    Leukocyty (WBC)

to białe ciałka krwi. Jest to niejednorodna grupa komórek. W jej skład wchodzą neutrofile, monocyty, eozynofile, bazofile. Neutrofile z kolei dzielą się na pałeczkowate (młode formy) i segmentowate (starsze formy). Ocena szczegółowa poszczególnych grup leukocytów znajduje się w części morfologii zwanej rozmazem. Rozmaz może być automatyczny (mniej dokładny) lub ręczny (bardziej dokładny). Nadmiar leukocytów najczęściej stwierdza się w różnego rodzaju infekcjach. Może być także objawem białaczki. Z kolei niedobór białych ciałek krwi może być przyczyną niedoborów odporności i poważnych zakażeń. 

 

    Płytki krwi (PLT)

to komórki odpowiedzialne za krzepnięcie. Ich nadmiar zwany nadpłytkowością może być przyczyną powstawania zakrzepów, a niedobór przyczyną krwawień. Uwaga, w przypadku uzyskania wyniku niskiego poziomu płytek zaleca się często wykonanie kontrolnego badania tylko na płytki krwi pobierając krew do specjalnej probówki na tzw. krzepnięcie.

 

    Zakresy referencyjne

WBC    4,0-10,0 K/uL
NEUT   2,5-5,0 K/uL
LYM     1,5-3,5 K/uL
MONO  0,2-0,8 K/uL
EOS     0,04-0,4 K/uL
BASO   0,02-0,10 K/uL  
RBC     3,7-5,1 M/uL kobiety  

RBC     4,1-6,2 M/uL mężczyźni 
HGB     12,0-16,0 g/dL kobiety 
HGB     14,0-18,0 g/dL mężczyźni 

MCV     80,0-97,0 fL
MCH     27,0-34,0 pg
MCHC   32,0-36,0 g/dL 
HCT      40,0-54,0 %
PLT      150,0-450,0 K/uL.

 

Uwaga, zakresy referencyjne badań laboratoryjnych w poszczególnych laboratoriach mogą się nieco różnić. Zalecamy przeprowadzanie interpretacji wszelkich badań przez lekarza.   

 

 

Zawartość serwisu www.goldencare.pl jest chroniona prawem autorskim.