Kontakt

Uwaga ! W odpowiedzich na zapytania z niniejszego formularza nie mogą być i nie będą przesyłane dane chronione (np. szczegóły medyczne dotyczące odbytych konsultacji lub badań) ani porady medyczne. W przypadku potrzeby przesłania do Państwa korespondencji z danymi objętymi ochroną niebędne jest wcześniejsze (podczas rejestracji w przychodni) wyrażenie zgody na ich przesyłanie drogą e-mailową oraz pełna zgodność Państwa danych, w tym adres e-mail, z danymi podanymi podczas rejestracji. Zapytania dotyczące stanu zdrowia udzielane mogą być tylko Pacjentowi lub jego Opiekunowi prawnemu. 

 

    TEL. 71 733 66 50 lub 692 44 99 99 

    MAPA DOJAZDU >>> 

* pole obowiązkowe