Warunki rezerwacji

    REZERWACJA WSTĘPNA 
Wybrane usługi medyczne (np. konsultacje, badania USG) mogą być rezerwowane wstępnie poprzez następujące kanały:
1/ System elektronicznej eRezerwacji dostępny o każdej porze na stronie www.goldencare.pl.
2/ Kanał telefoniczny 71 733 66 50 lub 692 44 99 99, dostępny w godzinach pracy infolinii.
3/ Osobiście w godzinach pracy przychodni. 
 

    REZERWACJA POTWIERDZONA 
Warunkiem niezbędnym do skorzystania z zarezerwowanej wstępnie usługi medycznej jest potwierdzenie rezerwacji w ciągu 12 h od momentu jej dokonania. W przypadku dokonywania rezerwacji wstępnej w dniu, w którym usługa ma być realizowana, niezbędne jest potwierdzenie rezerwacji w ciągu 3 h od momentu dokonania rezerwacji wstępnej. Obowiązek potwierdzenia rezerwacji wstępnej spoczywa na osobie rezerwującej. Rezerwacje niepotwierdzone mogą zostać anulowane. Obowiązek potwierdzania rezerwacji został wprowadzony w celu unikania ograniczania dostępności do usług medycznych potrzebującym Pacjentom przez osoby niezgłaszające się na umówione wizyty.

Potwierdzeniem usługi wstępnie zarezerwowanej na dany termin jest wniesienie za nią opłaty całościowej lub w uzgodnionych wypadkach częściowej. Opłat dokonywać można poprzez: 

1/ System ePłatności (online) dostępny o każdej porze na stronie www.goldencare.pl,
2/ Dokonanie przelewu na wskazane konto bankowe. 
3/ Osobiście w recepcji Centrum. 

W uzasadnionych i ustalonych z Centrum przypadkach możliwe jest odstąpienie od obowiązku potwierdzania wstępnej rezerwacji pod postacią dokonania opłaty. Niezbędne jest wówczas potwierdzenie telefoniczne (71 733 66 50) lub e-mailowe (rezerwacja@goldencare.pl). Z obowiązku potwierdzania rezerwacji poprzez wniesienie przedpłaty zwolnieni są posiadacze Kart Klienta  Opieka Medyczna Golden Care oraz osoby objęte Abonamentem Premium Golden Care. 

W razie pytań prosimy nie wahać się i kontaktować się telefonicznie z recepcją. Dziękujemy!