Informacje prawne

    NOTA PRAWNA

Podawane w serwisie www.goldencare.pl treści i ceny nie stanowią oferty handlowej wg Kodeksu Cywilnego i są publikowane jedynie w celach informacyjnych. Podane ceny mogą ulec zmianie. Zastrzegamy sobie prawo do zmian. W celu uzyskania ostatecznej oferty i ceny za wybraną usługę należy kontaktować się osobiście z recepcją CM Golden Care we Wrocławiu.

Ceny zawarte w serwisie są cenami netto. Informujemy, że część usług medycznych jest objęta podatkiem VAT. Zwolnione od podatku VAT są: świadczenia w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane i wykonywane przez zakłady opieki zdrowotnej. W każdym innym przypadku należy poinformować CM Golden Care, że usługa jest wykonywana w innym celu, aby do usługi doliczyć podatek VAT. Przykłady usług opodatkowanych VAT: medycyna estetyczna, medycyna pracy, medycyna sportowa, badania kierowców, ustalanie ojcostwa.

CM Golden Care dokłada starań, aby treści przedstawione w niniejszym serwisie były aktualne i rzetelne,  jednakże nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań, podejmowanych w oparciu o te informacje. CM Golden Care nie odpowiada za treści umieszczone na zewnętrznych stronach www, do których łącza zostały umieszczone w serwisie www.goldencare.pl; nie odpowiada również  za treści na temat Centrum umieszczone na zewnętrznych stronach www, z których prowadzą łącza do niniejszgo serwisu.

    PRAWA AUTORSKIE 

Wszelkie materiały, w tym teksty, elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz inne informacje dostępne w serwisie www.goldencare.pl stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie danych z serwisu www.goldencare.pl wymaga każdorazowo pisemnej zgody osoby upoważnionej do reprezentacji CM GoldenCare we Wrocławiu. W związku z licznymi przypadkami plagiatowania zawartości strony www.goldencare.pl oraz w celu zabezpieczenia praw autorskich CM Golden Care zawartość Internetu jest monitorowana na bieżąco. 

    ZNAK GOLDEN CARE 

Znak graficzny i słowny "Golden Care" jest zarejestrowanym znakiem towarowym na terenie Unii Europejskiej o numerze  015422389 i podlega pełnej ochronie prawnej. 

    POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Znajdują się Państwo w serwisie www.goldencare.pl. Proszę zapoznać się z całą treścią polityki zachowania poufności przed skorzystaniem z usług serwisu i podaniem jakichkolwiek danych.

Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

CM Golden Care informuje, że wszelkie dane teleadresowe otrzymywane za pośrednictwem niniejszego serwisu będą wykorzystywane przez CM Golden Care w celu: zarządzania usługami medycznymi, rejestracji i obsługi bieżącej Pacjenta, prowadzenia działań profilaktycznych i prozdrowotnych, sprzedaży własnych usług i informowania o nich poprzez dostępne kanały informacyjne, w tym elektroniczne.  

Wypełnienie formularza online jest dobrowolne i  oznacza przesłanie danych osobowych znajdujących się w formularzu do CM Golden Care lub firmy administrującej dane dla CM Golden Care.

Dokładamy wszelkich starań, w racjonalnym zakresie, aby zabezpieczyć dane osobowe w trakcie przesyłania ich przez Państwa oraz aby je ochronić przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, dostępem ze strony osób niepowołanych, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem. Należy pamiętać, że żaden przekaz informacji przez Internet nie jest w pełni bezpieczny czy wolny od błędów.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, do ich poprawiania oraz do ich usunięcia. W tym celu należy skontaktować się osobiście z CM Golden Care.

Korzystanie z serwisu www.goldencare.pl oznacza przyjęcie przez Państwa warunków niniejszej polityki zachowania prywatności.

    DOKUMENTACJA MEDYCZNA 

Na podstawie przepisów zawartych w Ustawie o ochronie danych osobowych oraz Ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, informujemy, że dokumentacja medyczna, w tym wyniki badań, mogą wydawane być jedynie właściwemu pacjentowi lub jego ustawowemu przedstawicielowi / opiekunowi prawnemu. Wydanie dokumentacji innej osobie musi być wcześniej poprzedzone wystawieniem przez Pacjenta lub ustawowego przedstawiciela odpowiedniego upoważnienia.

    ZNIŻKI

Zniżki i profity na usługi medyczne, o których mowa na stronie www.goldencare.pl, w tym w sekcji cennik i sekcjach opisujących poszczególne świadczenia, dotyczą wyłącznie pacjentów, którzy wyrazili zgodę marketingową podczas procesu rejestracji oraz co do których nie odnotowano negatywnej historii polegającej na niezgłaszaniu się tych pacjentów na wizyty uprzednio przez nich zarezerwowane (na warunkach przyjętych w CM Golden Care). Poprzez niezgłoszenie się pacjenta na wizytę rozumie się brak przybycia na zarezerwowaną wizytę połączony z brakiem odwołania tej wizyty przez pacjenta – telefonicznie (tel. 71 733 66 50) lub mailowo (adres: rezerwacja@goldencare.pl) – na co najmniej 24 godziny przed zaplanowanym terminem wizyty.

W przypadku odnotowania negatywnej historii, o której mowa wyżej – pacjent traci uprawnienie do skorzystania z przyznawanych przez CM Golden Care zniżek i profitów  – w okresie 12 miesięcy od daty umówionej wizyty, co do której nastąpiło niezgłoszenie się pacjenta. Osoba niezgłaszająca się na zarezerwowaną dla siebie wizytę lub usługę bez powiadomienia CM Golden Care przyjmuje do wiadomości, że ogranicza w ten sposób dostęp do opieki medycznej innym pacjentom oraz naraża na straty finansowe placówkę medyczną i personel medyczny w niej pracujący, co uzasadnia pozbawienie uprawnienia do zniżek, o którym mowa wyżej.