Amylaza, diastaza

    Amylaza 

to enzym trawiący węglowodany znajdujący się głównie w trzustce i w śliniankach. Jako parametr laboratoryjny wykorzystywany jest w diagnostyce chorób tychże narządów. Poziom amylazy rośnie w zapaleniu trzustki, zapaleniu ślinianki, ale także przy innych schorzeniach takich jak niewydolność nerek, zapalenie watroby, niedrożność jelit, perforacja wrzodu żołądka, AIDS. W celu zwiększenia czułości rozpoznania zapalenia trzustki zalecane jest jednoczasowe oznaczenie lipazy.

Inne badania służące ocenie trzustki: amylaza w moczu, lipaza. 

    Zakresy referencyjne

Amylaza  28-100 IU/L

Uwaga, zakresy referencyjne badań laboratoryjnych w poszczególnych laboratoriach mogą się różnić. Zalecamy przeprowadzanie interpretacji wszelkich badań przez lekarza.