Densytometria R.E.M.S.

    OSTEOPOROZA 

Osteoporoza to stan polegający na znacznym zmniejszeniu gęstości kości, wtórnym ich osłabieniu, a przez to zwiększonej podatności na złamania niskoenergetyczne, w szczególności w zakresie kręgosłupa i szyjki kości udowejOsteoporoza może być fizjologiczna, gdy występuje w zaawansowanym wieku w skutek naturalnych procesów starzenia lub chorobowa, gdy pojawia się w wieku średnim lub wczesnym podeszłym. Podatne naturalnie na szybszy rozwój osteoporozy są kobiety, które w swoim życiu rodziły i karmiły piersią, osoby prowadzące stacjonarny tryb życia, stosujące diety eliminacyjne, otyłe i palące papierosy, a także pacjenci z zaburzeniami hormonalnymi i chorobami nerek. Po więcej szczegółów zapraszamy do PORADNI OSTEOPOROZY w #KinikaBulwarDedala. 

    DENSYTOMETRIA R.E.M.S. 

Densytometria metodą REMS (Radiofrequency Echographic Multi-Spectrometry) wykorzystuje neutralne biologicznie fale o częstotliwości radiowej do badania gęstości kości. Metoda jest zwalidowana do pomiarów gęstości kości trzonów kręgowych kręgosłupa lędźwiowego oraz szyjki kości udowej. Densytometria jest podstawową metodą diagnostyczną w kierunku osteoporozy i osteopenii. 

    ZALETY DENSYTOMETRII R.E.M.S. 

NAJWAŻNIEJSZE CZĘŚCI UKŁADU KOSTNEGO

Densytometria REMS, podobnie jak metoda DXA, bada typowe miejsca w układzie kostnym, które narażone są na największe ryzyko złamań, czyli kręgosłup lędźwiowy oraz szyjkę kości udowej. Jest to ewidentna przewaga nad dotychczasową densytometrią ultrasonograficzną, która badała gęstość kości przedramienia.

BEZPIECZEŃSTWO 

W przeciwieństwie do metody DXA, densytometria REMS nie wykorzystuje jonizującego promieniowania RTG, czyli jest bezpieczna, a badania można powtarzać praktycznie bez ograniczeń i już u osób młodych, nawet w wieku reprodukcyjnym. Z tego względu jest PRAWDZIWĄ PROFILAKTYKĄ. 

PROSTOTA

Badanie jest nieskomplikowane organizacyjnie i krótkie. Pacjent kładzie się na leżance, odsłania brzuch i uda, a badający przykłada nad kręgosłupem oraz nad szyjką obu kości udowych głowicę urządzenia. Całościowy wynik densytometryczny uzyskuje się po kilku minutach.

ZGODNOŚĆ 

Zgodność wyników densytometrii REMS i densytometrii DXA dla kręgów wynosi 93,1%, a dla szyjki kości udowej 94,2 %. 

    DLA KOGO  I KIEDY BADAĆ

Profilaktyka osteoporozy u osób już po 30 rż.
Kobiety po zakończeniu ciąży i karmienia piersią w celu wykrycia ewentualnej osteopenii. 
Osoby z niskim poziomem witaminy D w celu kwalifikacji oraz monitorowania leczenia preparatami witaminy D i wapnia.
Pacjenci z zespołami złego wchłaniania i przewlekłą chorobą trzustki.
Pacjenci z nietolerancją produktów mlecznych. 
Pacjenci przyjmujący leki powodujące zmniejszenie gęstości kości (np. sterydy).
Pacjenci po przebytych złamaniach przeciążeniowych. 
Amatorzy sportu, którzy rozpoczynają uprawianie lub zwiększają intensywność aktywności fizycznej.
Sportowcy w celu oceny ryzyka kontuzji kostnych.
Osoby korzystające z takich używek jak alkohol, papierosy.
Kobiety w okresie okołomenopauzalnym.
Kobiety w okresie menopazy.
Mężczyźni w okresie andropauzy.
Pacjenci po długotrwałym okresie bezruchu w celu oceny nasilenia odwapnienia kości.

    CENA BADANIA

120 zł badanie gęstości kręgów kręgosłupa lędźwiowego

120 zł badanie gęstości obu kości udowych w zakresie szyjki

150 zł badanie kompleksowe, tj. kręgosłupa lędźwiowego oraz obu szyjek kości udowych

200 zł badanie kompleksowe j.w. dla dwóch osób