Kardiologia

Dr hab. n. med. Tomasz Witkowski
Dr hab. n. med. Tomasz Witkowski
Umów wizytę
Dr hab. n. med. Tomasz Witkowski

Znany lekarz kardiolog we Wrocławiu, posiadający dodatkową specjalizację z zakresu chorób wewnętrznych. Absolwent wydziału lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu z roku 1998. Swoją drogę zawodową rozpoczął w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu, od roku 2001 był związany ze Szpitalem Wojskowym we Wrocławiu, obecnie jest członkiem zespołu Kliniki Kardiologii Uniwersyteckiego szpitala Klinicznego we Wrocławiu. W 2007 r. uzyskał tytuł doktora nauk medycznych, a w 2014 r. tytuł doktora habilitowanego. W latach 2009 - 2011 pracował jako Research Fellow w Klinice Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Leiden w Holandii w zakresie badań echokardiograficznych. 

Dr Witkowski szczyci się bogatą działalnością naukową i badawczą. W latach 2001 - 2005 był członkiem Komisji Technicznej wieloośrodkowego randomizowanego badania „Home or Hospital in Heart Failure” w ramach grantu Unii Europejskiej. Jest współautorem ponad 25 prac naukowych publikowanych w czasopismach polskich i anglojęzycznych oraz ponad 35 doniesień kardiologicznych prezentowanych podczas międzynarodowych konferencji. 

Jest jednym z najbardziej doświadczonych ECHOKARDIOGRAFISTÓW we Wrocławiu (kardiolog zajmujący się badaniami USG serca). Na codzień zajmuje się również diagnostyką niewydolności serca i wad zastawkowych, kwalifikacjami do badań koronarograficznych, implantacji stymulatorów, kardiowerterów-defibrylatorów oraz do zaawansowanej diagnostyki kardiologicznej. Konsultuje w języku polskim i angielskim. 

Dr n. med. Marcin Dzidowski
Dr n. med. Marcin Dzidowski
Umów wizytę
Dr n. med. Marcin Dzidowski

Specjalista kardiolog. We Wrocławiu bazą szpitalną Doktora Dzidowskiego jest Klinika Kardiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, gdzie prowadzi Pracownię elektrofizjologii zajmujacą się zabiegowym leczeniem ZABURZEŃ RYTMU SERCA. W styczniu 2015 r. dr Dzidowski z zespołem wykonał pierwszy w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym zabieg krioablacji żył płucnych u pacjenta z migotaniem przedsionków. 

Dr Dzidowski jest absolwentem Wojskowej Akademii Medycznej z 1999 r. Do 2014 roku związany był ze Szpitalem Wojskowym we Wrocławiu. Na codzień zajmuje się wąskim działem kardiologii, tj. elektrofizjologią oraz diagnostyką i leczeniem zaburzeń rytmu serca i utrat przytomności, kwalifikacją do zaawansowanych procedur kardiologicznych, takich jak koronarografia, badania elektrofizjologiczne. Posiada szczególne doświadczenie w zakresie wszczepiania kardiowerterów-defibrylatorów i rozruszników serca, zabiegów ablacji kardiologicznej. Uczestnik licznych specjalistycznych szkoleń zagranicznych. Konsultuje w języku polskim i angielskim.