Badania na Covid-19

TESTY NA KORONAWIRUSA


Istnieje kilka rodzajów badań diagnostycznych w celu oceny nosicielstwa oraz zachorowania na SARS Covid-19.

    WYMAZY 
1/ Oznaczenie materiału genetycznego wirusa z nabłonka nosogardzieli metodą PCR. Jest to najbardziej czułe i specyficzne badanie. 
2/ Oznaczenie antygenu wirusa z nabłonka nosogardzieli (metoda antygenowa). Jest to badanie przesiewowe. W przypadku dodatniego wyniku wskazane potwierdzenie metodą genetyczną PCR. 

    BADANIA Z KRWI 
1/ Półilościowy panel przeciwciał anty/SARS-CoV-2 IgM oraz IgG. Wykonywany w celu oceny etapu zachorowania.
2/ Ilościowe oznaczenie przeciwciał anty/SARS-CoV-2 w klasie IgG wykorzystywane w ocenie progresji choroby oraz poziomu odporności. 

REJESTRACJA NA BADANIE NA COVID


W celu wykonania wymazu na Covid wymagana jest bezwględnie telefoniczna lub poprzez formularz kontaktowy rezerwacja na konkretny termin i godzinę wizyty, a następnie potwierdzenie rezerwacji poprzez niezwłoczne wniesienie stosownej opłaty za pośrednictwem niniejszej strony internetowej.

Podczas rejestracji prosimy o podanie imienia i nazwiska Pacjenta, jego daty urodzenia oraz numeru PESEL. Dane te zostaną zweryfikowane poprzez okazanie dokumemtu tożsamości ze zdjęciem tuż przed pobraniem wymazu.

PRZYGOTOWANIE DO TESTÓW NA COVID


Wymaz na Koronawirusa pobierany jest zwykle poprzez jamę nosową z tylnej części nosogardzieli. W związku z tym na ok. 2 godziny przed wizytą należy powstrzymać się od spożywania posiłków, ssania tabletek, żucia gumy, zakraplania nosa, czy mycia zębów. Bezpośrednio przed testem nie należy wydmuchiwać nosa. 

PRZEBIEG I BEZPIECZEŃSTWO BADANIA


Ze względów bezpieczeństwa wymazy na Covid wykonujemy w wyodrębnionej części kompleksu medycznego dedykowanej do pobrań testów na koronawirusa, pojedynczo bez kontaktu z innymi Pacjentami ani postronnym personelem.

Przed pobraniem wymazu Pacjent zostanie poproszony o okazanie dokumentu tożsamości. Następnie przy pomocy cienkiej wymazówki pobrany zostanie wymaz z nosa. Pobranie wymazu może być nieprzyjemne, lecz jest zwykle niebolesne. 

ODBIÓR WYNIKÓW


Wynik można samodzielnie odebrać on-line zwykle w ciągu 24 godzin. W przypadku ogólnego zwiększonego zapotrzebowania na testy na Covid czas oczekiwania na wynik może ulec wydłużeniu. W przypadku potrzeby potwierdzenia ujemnego wyniku testu certyfikatem lekarskim w języku angielskim prosimy o takową informację podczas rejestracji. Certyfikat sporządzony zostanie w dniu kolejnym, a sposób jego odbióru ustalony z Pacjentem. 

KUP TEST NA COVID


Po ustaleniu na Infolinii Golden Care terminu wykonania testów na Covid-19 prosimy o niezwłoczne potwierdzenie rezerwacji poprzez wniesienie opłaty. Link do opłaty poniżej.