Rozmaz krwi obwodowej

    Rozmaz mikroskopowy krwi obwodowej 

Mikroskopowy obraz rozmazu krwi obwodowej jest rozszerzeniem badania morfologii krwi obwodowej i jej tzw. "rozmazu automatycznego". Rozmaz mikroskopowy jest oceniany przez magistra analityki pod mikroskopem, a nie przez analizator (maszynę). Badanie rozmazu wykonuje się w przypadku podjrzenia białaczek i chłoniaków, w przypadku powiększenia węzłów chłonnych i śledziony, przy infekcjach, infestacjach pasożytniczych, stanach zapalnych, stanach nadwrażliwości (alergii). 


    Zakresy referencyjne 

Podzielone      45-70 % 

Limfocyty         20-45 %

Monocyty         3-8 %

Eozynofile        1-5 %

Bazofile            0-1 % 

 

Uwaga, zakresy referencyjne badań laboratoryjnych w poszczególnych laboratoriach mogą się nieco różnić. Zalecamy przeprowadzanie interpretacji wszelkich badań przez lekarza. 


 

Zawartość serwisu www.goldencare.pl jest chroniona prawem autorskim.