OB, Odczyn Biernackiego

    OB, ODCZYN BIERNACKIEGO, ESR 

to jedno z podstawowych badań hematologicznych. Mierzy sedymantację erytrocytów, czyli czerwonych ciałek krwi, we własnym osoczu. W związku z tym, że na właściwości fizyczne osocza oraz krwinek wpływać mogą różne stany chorobowe, badanie OB jest bardzo niespecyficzne, z kolei bardzo czułe. Zwiększoną sedymentację obserwuje się w stanach zapalnych, infekcjach, chorobach tkanki łącznej, a także w przypadku nowotworów litych, białaczek, poliglobulii, anemii, hyperlipoproteinemii, po leczeniu dextranami dożylnymi. W warunkach fizjologicznych OB zwiększa się w okresie ciąży oraz podczas miesiączki. 

W przypadku stanów zapalnych i infekcji parametr OB wzrasta w przeciągu ok. 24 h. Okres półtrwania parametru wynosi ok. 4 dni, czyli cechuje się dość dużą bezwładnością wartości. W celu ułatwienia interpretacji podwyższonego OB często jednoczasowo oznacza się dodatkowe parametry takie jak morfologia i CRP

    ZAKRESY REFERENCYJNE

OB   1-15 mm/1h  kobiety
OB   1-10 mm/1h  mężczyźni

 

Uwaga, zakresy referencyjne badań laboratoryjnych w poszczególnych laboratoriach mogą się różnić. Interpretacja wszelkich badań powinna być przeprowadzana przez lekarza.