Leczenie osoczem PRP

WIĘCEJ O OSTRZYKIWANIU OSOCZEM


    CZYM JEST OSOCZE BOGATOPŁYTKOWE

Terapia przy użyciu osocza bogatopłytkowego (PRP - platalet rich plasma) należy do grupy naturalnych, a przez to bezpiecznych procedur z zakresu medycyny regeneracyjnej. Stosuje się ją w takich obszarach jak medycyna sportowa, ortopedia, medycyna estetyczna i dermatologia. Terapia PRP polega na podaniu w miejsce planowanej rewitalizacji własnego, zagęszczonego w płytki krwi osocza, które naturalnie pobudza okoliczne komórki do rozwoju i do produkcji macierzy pozakomórkowej. Czynnikiem aktywnym pobudzającym tkankę do regeneracji są czynniki wzrostowe uwalniane z pobudzonych płytek krwi (trombocytów). 

W ortopedii procedura podawania osocza bogatopłytkowego wykorzystywana jest leczniczo w przypadku urazów mięśni, ścięgien, więzadeł, chrząstki, a pomocniczo w chorobach zwyrodnieniowych stawów. Rezultaty leczenia przy pomocy PRP zależą od tego jaki narząd lub tkanka są leczone, od rozległości ich uszkodzenia, od ogólnego stanu zdrowia Pacjenta, od przewlekłości procesu chorobowego. W związku z faktem, iż metoda leczenia PRP jest stosunkowo młoda, obecnie brak jest jeszcze wyników dużych randomizowanych badań z zakresu odległych rezultatów jej zastosowania w każdym ze wskazań. Najbardziej obiecujące są rezultaty leczenia schorzeń ścięgien i mięśni. 

    BEZPIECZEŃSTWO LECZENIA PRP

Terapia  przy użyciu osocza bogatopłytkowego (PRP) jest bezpieczna, gdyż jest terapią autologiczną, tj. PRP uzyskuje się z własnej krwi pacjenta, a przez to minimalizuje się ryzyko powikłań alergicznych oraz infekcyjnych (np. wirusy WZW). Z kolei podawanie preparatu odbywa się precyzyjnie pod kontrolą obrazowania USG.

    KWALIFIKACJA DO ZABIEGU PRP 

Do leczenia urazów tkanek miękkich układu mięśniowo-szkieletowego (MSK) kwalifikuje lekarz ortopeda lub lekarz wykonujący badanie USG układu MSK. Na podstawie wywiadu, badania fizykalnego i badania USG lekarz ustala również optymalny moment wykonania zabiegu PRP, który nie powinien być wykonany zbyt późno od momentu urazu, ani zbyt wcześnie. Przed zabiegiem podania PRP może zaistnieć konieczność wykonania dodatkowej procedury, np. ewakuacja krwiaka pourazowego, albo badanie rezonansem magnetycznym. Należy pamiętać, aby po urazie układu ruchu jak najszybciej skonsultować się z ortopedą i wykonać badanie USG. 

    PRZEBIEG ZABIEGU PRP  

W ramach procedury, z  żyły Pacjenta pobierane jest ok. 10-50 ml krwi, jak podczas standardowego pobrania krwi z tym, że krew pobierana jest do specjalnego zestawu probówek. Następnie krew poddawana jest przez kilka minut wirowaniu, przez co dochodzi do separacji komórek krwi od osocza z zagęszczoną zawartością płytek krwi. W dalszym etapie do probówki z osoczem bogatopłytkowym (PRP) dodaje się odczynnik, który aktywuje płytki do uwalniania czynników wzrostu (aktywnych czynników regeneracyjnych) i w takiej formie preparat gotowy jest do podawania do tkanki. Podawanie odbywa się przy pomocy igły pod kontrolą obrazowania USG. Cała procedura trwa zwykle ok. 30-40 minut. Ewentualne wskazanie do powtórzenia zabiegu jest ustalane przez lekarza. 

Efekty leczenia przy pomocy PRP zwykle zaczynają być subiektywnie odczuwalne w okresie do około 3 tygodni od zabiegu i zależą od typu schorzenia, jego lokalizacji oraz nasilenia. 

    POSTĘPOWANIE PO ZABIEGU PRP

W przypadku terapii dotyczącej urazów tkanki miękkiej (np. więzadła) bezpośrednio po zabiegu oraz w okresie 7-10 dni po nim zalecane jest unieruchomienie kończyny w ortezie. Ortezy nabywa się w sklepach z zaopatrzeniem medycznym. Rodzaj ortezy zaleca lekarz podczas wstępnej wizyty kwalifikującej. Po zabiegu wyznaczany jest termin wizyty kontrolnej, podczas której lekarz ocenia wczesny wynik leczenia i planuje ewentualne leczenie uzupełniające, np. fizykoterapię.


Dziękujemy za przeczytanie artykułu. Napisz do nas, jeśli rozważasz poddanie się leczeniu osoczem bogatopłytkowym, potrzebujesz badania USG po urazie sportowym lub konsultacji u lekarza Ortopedy. Służymy pomocą!