Przedpłaty za konsultacje

Niniejsza sekcja umożliwia wniesienie opłaty częściowej w wysokości 50 zł za zarezerwowaną wstępnie konsultację u wybranego przez Państwa lekarza. Wniesienie opłaty częściowej zmiania status rezerwacji wstępnej na potwierdzoną, co oznacza, że w umówionym przedziale czasowym lekarz będzie oczekiwał jedynie na Państwa. Pozostającą do zapłaty różnicę uregulują Państwo w placówce.

OPŁAĆ SPRAWNIE 


Dr M. Chmura >>> 

Dr M. Dzidowski >>> 

Dr G. Hasuman >>> 

Dr A. Karbowski >>> 

Dr n. med. J. Kluz >>> 

Dr n. med. A. Krawczyk >>>

Dr n. med. E. Krzesiek >>> 

Dr n. med. M. Kulej >>> 

Dr n. med. K. Letachowicz >>> 

Dr n. med. M. Mysłek-Prucnal >>> 

Dr n. med. T. Pytrus >>> 

Dr n. med. J. Rybka >>> 

Dr n. med. J. Semianów-Wejchert >>> 

Dr T. Szczepański >>> 

Dr n. med. S. Wieczorek >>>

Dr hab. n. med. T. Witkowski >>> 

Dr M. Wołkowska-Mączka >>> 

Dr Magdalena Zalewska >>>