Choroby wewnętrzne (interna)

Dr Tomasz Szczepański
Dr Tomasz Szczepański
Umów wizytę
Dr Tomasz Szczepański

Specjalista chorób wewnętrznych, internista. Absolwent Akademii Medycznej we Wrocławiu w 2000 r. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Polsce i zagranicą. Pracował w szpitalnych oddziałach kardiologicznych, w tym w Pododdziale Kardiodiagnostyki Kliniki Kardiochirurgii Akademii Medycznej we Wrocławiu, Oddziale Kardiologicznym Szpitala Wojewódzkiego w Jeleniej Górze, Oddziale Kardiologicznym Szpitala Wojewódzkiego w Legnicy, a także w Oddziałach Chorób Wewnętrznych w Legnicy i w Bogatyni oraz pracowniach badań medycznych (ultrasonografia, diagnostyka kardiologiczna, endoskopia przewodu pokarmowego). W pracy szpitalnej zajmował się zaawansowanymi procedurami klinicznymi, takimi jak kontrole stymulatorów oraz wszczepialnych defibrylatorów serca, implantacje elektrod wewnątrzsercowych, próby pochyleniowe, intensywna terapia kardiologiczna, respiratoroterapia, badania endoskopowe przewodu pokarmowego, punkcje i drenaże pod kontrolą USG. Wyróżniony w 2005 r. za opiekę i wykłady dla Bogatyńskiego Koła Diabetyków. 

Odbywał praktyki kliniczne i szkolenia w Niemczech (Szpital Berlin Neuköln, Klinikum Görlitz, Klinikum der Ludwig-Maximilians-Universität München) i w Austrii (Medizinische Universität Wien). Leczył w szpitalach w Wielkiej Brytani w oddziałach pulmonologii (Sunderland), kardiologii (Stoke-On-Trent), oddziałach rehabilitacji medycznej (m. in. w London Queen Hospital, Heatherwood Hospital Ascot), a także zajmował się opieką nad chorymi po operacjach kardiochirurgicznych (Nuffield Hospital Leeds, Spire Cardiff Hospital), neurochirurgicznych, ortopedycznych, ginekologicznych, urologicznych i bariatrycznych (Spire Murrayfield Hospital) w prywatnych oraz publicznych centrach chirurgicznych. 

Od początku kariery zawodowej zajmuje się diagnostyką USG u dorosłych oraz u dzieci. Uczestnik licznych szkoleń oraz warsztatów z zakresu ultrasonografii w Polsce, w tym w Roztoczańskiej Szkole Ultrasonografii, w Wielkopolskiej Szkole Diagnostyki Obrazowej, Warsztaty Ultrasonografii Kontrastowej w Wojewódzkim Szpitalu w Gorzowie Wielkopolskim, Kurs Biopsji Piersiowej w Uniwersyteckim Szpitalu w Zielonej Górze, a także międzynarodowych szkoleń i sympozjów, w tym International Radiological Syposium Sports and Arthritis w 2014 r., światowego sympozjum angiologicznego Charing Cross w Londynie w 2015 r., Neonatal Ultrasound Course we Florencji w 2016 r., International MSK Ultrasound Course we Wiedniu w 2017 r., Euroson School for Interventional Ultrasound w Berlinie w 2022 r., International Course in Contrast Enhanced Ultrasound w Monachium w 2022 r. Certyfikowany lekarz PTU (Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego) w zakresie badań naczyniowych.

Nauczyciel i wykładowca z zakresu ultrasonografii klinicznej dla lekarzy i studentów medycyny. W 2022 r. w trakcie Innowacyjnej Akademii Dermatologii Estetycznej poprowadził wykład pt. "Zastosowanie USG w dermatologii i medycynie estetycznej, a w 2023 r. serię wykładów w trakcie zjazdów uznanych towarzystw medycznych, w tym Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego (wykład: "Multimodalna ocena narządów jamy brzusznej w USG z zastosowaniem CEUS, elastografii, trybu mikrounaczynienia i opcji Doppler") oraz Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego (wykład: "Zastosowanie CEUS w praktyce ambulatoryjnej"). W 2024 r. przeprowadzał szkolenia praktyczne dla lekarzy oraz wykładał podczas Konferencji Ultrasonografii Kontrastowej CEUS w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim (wykład: "Spectrum of Contrast Enhanced Ultrasound utilization"). 

Działalność doktora Szczepańskiego obejmuje również medycynę interwencyjną, w tym biopsje tarczycy, węzłów chłonnych i piersi, punkcje jam ciała oraz interwencje w obrębie układu ruchu. Posiada uprawnienia do przeprowadzania szczepień.

Zwolennik zastosowań nowoczesnych rozwiązań technologicznych w ochronie zdrowia. W 2016 r. jako pierwszy lekarz w Polsce zainicjował zastosowanie na masową skalę badań densytometrycznych wolnych od promieniowania jonizującego; w 2018 r. pierwszy w Polsce poprowadził szkolenie "USG powłok ciała"; z kolei w 2022 r. przeprowadził pierwsze na Dolnym Śląsku badanie USG z kontrastem (CEUS) w niepublicznej placówce medycznej, a w Dolnośląskim Szpitalu Specjalistycznym im. Marciniaka pierwsze w Polsce śródoperacyjne badanie CEUS w trakcie operacji resekcji guza nerki. 

Konsultuje w języku polskim i angielskim. Zasadniczy zakres obecnej działalności dr Tomasza Szczepańskiego obejmuje: 

   biopsje narządowe, w tym tarczycy, węzłów chłonnych i piersi; 
   specjalistyczną diagnostykę USG dzieci i dorosłych;  
   pełną diagnostykę USG chorób naczyniowych;
   badania USG z kontrastem (CEUS);

   diagnostykę schorzeń kończyn dolnych;
   profilaktykę chorób onkologicznych i cywilizacyjnych

   kompleksowe przeglądy zdrowia; 
   specjalistyczną diagnostykę internistyczną
(np. zespoł przewlekłego zmęczenia, bóle brzucha). 

Dr Rafał Wierzbicki
Dr Rafał Wierzbicki
Umów wizytę
Dr Rafał Wierzbicki

Doświadczony specjalista chorób wewnętrznych, internista. We Wrocławiu bazą kliniczną Dr Wierzbickiego jest Oddział Reumatologii i Chorób Wewnętrznych w Dolnośląskim Szpitalu Specjalistycznym im. T. Marciniaka. Do 2020 r. pracował w tym samym szpitalu jako asystent w Oddziale Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych. Absolwent Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Wykonuje badania densytometyczne oraz spirometrię. Konsultuje w języku polskim i angielskim. 

Dr n. med. Szymon Wieczorek
Dr n. med. Szymon Wieczorek
Umów wizytę
Dr n. med. Szymon Wieczorek

Specjalista chorób wewnętrznych i specjalista gastrolog. We Wrocławiu bazą szpitalną dr Wieczorka jest Klinika Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego Uniwersytetu Medycznego, gdzie sprawuje stanowisko starszego asystenta. W latach 2005-2012 bazę szpitalną stanowiła Klinika Gastroenterologii i Hepatologii Akademii Medycznej we Wrocławiu. W codziennej praktyce klinicznej dr Wieczorek zajmuje się badaniami endoskopowymi przewodu pokarmowego (gastroduodenoskopie oraz kolonoskopie). 

Absolwent Akademii Medycznej we Wrocławiu w 2005 r. W latach 2001 – 2002 odbywał studia na Università degli Studi di Padova we Włoszech. W roku 2012 uzyskał tytuł specjalisty chorób wewnętrznych, a w roku 2015 zakończył kształcenie specjalizacyjne z zakresu gastrologii. Konsultuje w języku polskim, angielskim i włoskim.