Choroby wewnętrzne (interna)

Dr Tomasz Szczepański
Dr Tomasz Szczepański
Umów wizytę
Dr Tomasz Szczepański

Specjalista chorób wewnętrznych, internista. Absolwent Akademii Medycznej we Wrocławiu w 2000 r. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Polsce i zagranicą. Pracował w szpitalnych oddziałach kardiologicznych, w tym w Pododdziale Kardiodiagnostyki KLINIKI KARDIOCHIRURGII Akademii Medycznej we Wrocławiu, Oddziale Kardiologicznym Szpitala Wojewódzkiego w Jeleniej Górze, Oddziale Kardiologicznym Szpitala Wojewódzkiego w Legnicy, a także w oddziałach chorób wewnętrznych (Legnica, Bogatynia) i pracowniach badań medycznych (ultrasonografia, diagnostyka kardiologiczna, endoskopia przewodu pokarmowego). W pracy szpitalnej zajmował się zaawansowanymi procedurami klinicznymi, takimi jak kontrole stymulatorów oraz wszczepialnych defibrylatorów serca, implantacje elektrod wewnątrzsercowych, próby pochyleniowe, intensywna terapia kardiologiczna, badania endoskopowe. Wyróżniony w 2005 r. za opiekę i wykłady dla Bogatyńskiego Koła Diabetyków. 

Odbywał praktyki kliniczne i szkolenia w NIEMCZECH (Szpital Berlin Neuköln, Klinikum Görlitz), w AUSTRII (Medizinische Universität Wien). Leczył w szpitalach w WIELKIEJ BRYTANII w oddziałach pulmonologii (Sunderland), kardiologii (Stoke-On-Trent), oddziałach rehabilitacji medycznej (m. in. w London Queen Hospital, Heatherwood Hospital Ascot), a także zajmował się opieką nad chorymi po operacjach kardiochirurgicznych (Nuffield Hospital Leeds, Spire Cardiff Hospital), neurochirurgicznych, ortopedycznych, ginekologicznych, urologicznych i bariatrycznych (Spire Murrayfield Hospital)  w prywatnych oraz publicznych centrach chirurgicznych. 

Od początku kariery zawodowej zajmuje się diagnostyką USG u dorosłych oraz u dzieci. Uczestnik licznych szkoleń oraz warsztatów z zakresu ultrasonografii - w Polsce w uznanej Roztoczańskiej Szkole Ultrasonografii, w Wielkopolskiej Szkole Diagnostyki Obrazowej, a także międzynarodowych szkoleń i sympozjów, w tym International Radiological Syposium Sports and Arthritis w 2014 r., światowego sympozjum angiologicznego CHARING CROSS w Londynie w 2015 r., NEONATAL ULTRASOUND COURSE we Florencji w 2016 r., INTERNATIONAL MSK ULTRASOUND Course we Wiedniu w 2017 r. Certyfikowany lekarz PTU (Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego) w zakresie badań naczyniowych. Prowadzi szkolenia z zakresu ultrasonografii klinicznej dla lekarzy i studentów medycyny. Zwolennik zastosowań nowoczesnych rozwiązań technologicznych w ochronie zdrowia. Konsultuje w języku polskim i angielskim. Członek brytyjskiej izby lekarskiej British Medical Council. Piłkarz.

Zasadniczy zakres obecnej działalności dr Szczepańskiego obejmuje:

    biopsje narządowe; 
    diagnostyka USG dzieci i dorosłych;  
    pełna diagnostyka USG chorób naczyniowych; 
    diagnostyka schorzeń kończyn dolnych; 
    profilaktyka chorób cywilizacyjnych; 
    kompleksową diagnostykę internistyczną
(np. zespoł przewlekłego zmęczenia, bóle brzucha). 

Dr hab. n. med. Justyna Rybka
Dr hab. n. med. Justyna Rybka
Umów wizytę
Dr hab. n. med. Justyna Rybka

Specjalista chorób wewnętrznych, specjalista hematolog. We Wrocławiu bazą szpitalną Dr Rybki jest Katedra i Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku przy ul. Chałubińskiego. Absolwentka Akademii Medycznej we Wrocławiu w 2004 r. W roku 2010 uzyskała tytuł doktora nauk medycznych, a w roku 2018 tytuł naukowy doktora habilitowanego. Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów oraz European Haematology Association. Współautorka kilkudziesięciu specjalistycznych prac i doniesień naukowych. Konsultuje w języku polskim i angielskim.  

Dr hab. n. med. Krzysztof Letachowicz
Dr hab. n. med. Krzysztof Letachowicz
Umów wizytę
Dr hab. n. med. Krzysztof Letachowicz

Specjalista chorób wewnętrznych, specjalista  nefrolog. We Wrocławiu bazą kilniczną dr Letachowicza jest Oddział Nefrologii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym, gdzie piastuje funkcję starszego asystenta. W 2018 r. uzyskał tytuł naukowy doktora habilitowanego. Na codzień zajmuje się dializoterapią oraz diagnozowaniem i leczeniem Pacjentów z chorobami nerek, w tym glomerulopatiami. Wytwarza przetoki naczyniowe do dializ. Jest autorem publikacji naukowych ukazujących się w anglojęzycznych czasopismach naukowych. Konsultuje w języku polskim i angielskim. Za swoją działalność nagrodzony w 2008 r przez fundację TVN  "Nie jesteś sam". 

Dr n. med. Szymon Wieczorek
Dr n. med. Szymon Wieczorek
Umów wizytę
Dr n. med. Szymon Wieczorek

Specjalista chorób wewnętrznych i specjalista gastrolog. We Wrocławiu bazą szpitalną dr Wieczorka jest Klinika Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego Uniwersytetu Medycznego, gdzie sprawuje stanowisko starszego asystenta. W latach 2005-2012 bazę szpitalną stanowiła Klinika Gastroenterologii i Hepatologii Akademii Medycznej we Wrocławiu. W codziennej praktyce klinicznej dr Wieczorek zajmuje się badaniami endoskopowymi przewodu pokarmowego (gastroduodenoskopie oraz kolonoskopie). 

Absolwent Akademii Medycznej we Wrocławiu w 2005 r. W latach 2001 – 2002 odbywał studia na Università degli Studi di Padova we Włoszech. W roku 2012 uzyskał tytuł specjalisty chorób wewnętrznych, a w roku 2015 zakończył kształcenie specjalizacyjne z zakresu gastrologii. Konsultuje w języku polskim, angielskim i włoskim. 

Dr n. med. Robert Dudkowiak
Dr n. med. Robert Dudkowiak
Umów wizytę
Dr n. med. Robert Dudkowiak

Specjalista chorób wewnętrznych i specjalizant Gastrolog. We Wrocławiu bazą kliniczną Dr Dudkowiaka jest Klinika Gastroenterologii i Hepatologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, gdzie pełni funkcję Adiunkta. Absolwent Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu w 2008 r. W 2015 r. uzyskał tytuł naukowy doktora nauk medycznych. Zainteresowania zawodowe Dr Dudkowiaka obejmują w szczególności nieswoiste zapalenia jelit (choroba Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego). Jest Prezesem Dolnośląskiego Oddziału Towarzystwa Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita. W praktyce gastroenterologicznej zajmuje się badaniami endoskopowymi przewodu pokarmowego.