Zakres laboratoryjnych badań abonamentowych

    BADANIA LABORATORYJNE PODSTAWOWE 

Każde badanie w cenie 5 zł: morfologia, rozmaz, retikulocyty, OB, CRP, CPK, AST, ALT, GGTP, ALP (fosfataza zasadowa), LDH (dehydrogenaza mleczanowa), bilirubina całkowita, bilirubina pośrednia, bilirubina bezpośrednia, amylaza, kreatynina, mocznik, kwas moczowy, glukoza, cholesterol całkowity, cholesterol LDL, cholesterol HDL, TG (trójglicerydy), albumina, białko całkowite, sód, potas, chlorki, wapń całkowity, fosforan, magnez, żelazo, TIBC, WR (VDRL), INR, APTT, fibrynogen, odczyn Walera-Rosego, badanie ogólne moczu, amylaza w moczu, dobowa zbiórka moczu na sód, potas, białko całkowite.

KUP >>> 

    BADANIA LABORATORYJNE SPECJALISTYCZNE 

1/ Hormony w cenie 10 zł za badanie: TSH, fT4, fT3, T4, T3, FSH, LH, progesteron, estradiol, prolaktyna;

2/ Hormony i badania pokrewne w cenie 15 zł za badanie: anty-TPO, anty-TG, PTH (parathormon), kortyzol, testosteron, hemoglobina glikowana HbA1c beta-HCG total;

3/ Hormony i badania pokrewne w cenie 25 zł za badanie: ACTH, GH (hormon wzrostu), SHBG, 17-hydroksyprogesteron, insulina;

4/ Witaminy w cenie 15 zł za badanie: witamina B-12, kwas foliowy;

5/ Markery onkologiczne w cenie 20 zł za badanie: PSA wolny, PSA całkowity, AFP, CEA, CA 19-9, CA 125, CA 15-3;

6/ Infekcje w cenie 17 zł za badanie: HIV Combo, HAV-IgM (WZW A), HbS-Ag (WZW B), p/ciała anty-HbS (WZW B), anty-HCV (WZW C), Borelia-IgM, Borelia-IgG, Różyczka-IgM, Różyczka-IgG, Cytomegalia-IgM, Cytomegalia-IgG;

7/ Infekcje w cenie 30 zł za badanie: Mononukleoza-IgM, Mononukleoza-IgG, Chlamydia-IgM, Chlamydia-IgG, Mycoplasma pneumoniae-IgM, Mycoplasma pneumoniae-IgG;

8/ Immunologia w cenie 10 zł za badanie: IgG, IgM, IgA, IgE całkowite;

9/ Panele alergenów IgE w cenie 125 zł za panel: wziewny, pokarmowy, mieszany;

10/ Pojedyncze alergeny IgE w cenie 25 zł za alergen: lista kilkudziesieciu alergenów dostępna w CM Golden Care;

11/ Badania bakteriologiczne w cenie 20 zł za badanie: antybiogram, posiew z nosa, ucha, gardła, migdałków, plwociny, moczu, rzeżączka;

12/ Autoprzeciwciała w cenie 35 zł za badanie: p/ciała ANA badanie przesiewowe (I etap), p/ciała antycytrulinowe (aCCP), p/ciała antykardiolipinowe IgA, p/ciała antykardiolipinowe IgM, p/ciała antykardiolipinowe IgG, p/ciała cANCA, p/ciała pANCA, p/ciała endomysialne IgA, p/ciała endomysialne IgG, p/ciała przeciw dwuniciowemu DNA (dsDNA), p/ciała przeciw jednoniciowemu DNA (ssDNA), p/ciała przeciw gliadynie IgG, p/ciała przeciw gliadynie IgA, p/ciała przeciw mięśniom gładkim (ASMA), p/ciała mitochondrialne (AMA), p/ciała JO-1, p/ciała ENA U1-RNP, p/ciała SS-A/RO;

13/ Inne badania w cenie 15 zł za badanie: lipaza, proteinogram (elektroforeza białek surowicy), czynnik reumatoidalny ilościowo, ferrytyna, wapń zjonizowany, mikroalbuminuria w moczu, krew utajona w kale. 

14 / Wymazy genetyczne (PCR) w cenie 120 zł za zestaw: wymaz z dróg oddechowych na Chlamydia + Mycoplasma pneumoniae, wymaz z cewki moczowej mężczyzn na Chlamydia trachomatis + Mycoplasma sp. + Ureaplasma.

KUP >>>   

 

Wróć do opisów Abonamentów >>>