ALT, GPT

    ALT / ALAT / GPT

czyli aminotransferaza alaninowa to jeden z tzw. wskaźnikowych enzymów wątrobowych. Występuje w cytoplazmie komórek. Parametr wzrasta w różnorodnych chorobach wątroby i jest bardziej specyficzny dla tego narządu aniżeli inny wątrobowy enzym wskaźnikowy AST. W wirusowym zapaleniu wątroby zwykle obserwuje się większy wzrost ALT aniżeli AST. 

Inne badania służące ocenie wątroby: AST, GGTP, ALP, bilirubina, INR, APTT, albuminy, badanie ogólne moczu. Badania przesiewowe w kierunku wirusowego zapalenia wątroby typu B i C: antygen-HBs, przeciwciała anty-HCV.  

    Zakresy referencyjne

ALT  < 33 IU/L  kobiety
ALT  < 41 IU/L  mężczyźni 

Uwaga, zakresy referencyjne badań laboratoryjnych w poszczególnych laboratoriach mogą się nieco różnić. Zalecamy przeprowadzanie interpretacji wszelkich badań przez lekarza.