Szczepienia

    CZYM JEST SZCZEPIENIE

Szczepienie to sztuczne wytworzenie odporności przeciwko chorobie zakaźnej poprzez podanie do organizmu nieszkodliwego elementu drobnoustroju wywołującego daną chorobę. Jego celem jest zapobieganie zachorowaniu na chorobę zakaźną lub uzyskanie łagodnego jej przebiegu lub zmniejszenie ryzyka wystąpienia powikłań poinfekcyjnych. W przypadku ciężkiego przebiegu grypy możliwymi powikłaniami są zapalenie mięśnia serca, zapalenie płuc, zapalenie mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie nerek, powikłane zapalenie górnych dróg oddechowych. 

    WSKAZANIA DO SZCZEPIENIA PRZECIW GRYPIE 

W przypadku braku przeciwwskazań, sezonowemu szczepieniu na grypę mogą poddawać się prawie wszyscy, łącznie z kobietami w ciąży. Szzcepienie w szczególności zalecane jest osobom: 
- z chorobami przewlekłymi, np. niewydolnością serca, niewydolnością oddechową, astmą, przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, cukrzycą, niewydolnością nerek; 
- pracującym w skupiskach ludzkich, np. komunikacja, korporacje, biura, szkoły, szpitale, supermarkety; 
- kobietom planujacym ciążę;
- w ciąży wg zalecenia lekarza ginekologa;
- w podeszłym wieku.

    KTÓRA SZCZEPIONKA PRZECIW GRYPIE 

Istnieje kilka rodzajów szczepionek przeciw grypie. W Centrum Medycznym Golden Care we Wrocławiu szczepienie przeciw grypie wykonujemy od lat szczepionką VaxiGrip. W każdym sezonie używane są nowe serie szczepionek. W sezonie 2017 / 2018 wprowadzona została 4-walentna szczepionka p/grypie VaxiGrip Tetra. 

    KOMFORTOWO 

Cenimy Państwa czas. Przy rejestracji na konkretną godzinę w Centrum Medycznym Golden Care we Wrocławiu wystarczy 15 minut, by przeprowadzić cały proces kwalifikacji i szczepienia przeciw grypie. Bez kolejek. Sprawnie i komfortowo.  

    CENA

Podane ceny obejmują kwalifikację lekarską, szczepionkę oraz szczepienie:
Cena regularna 130 zł  
Cena dwóch szczepień (np. dla Rodziny) 190 zł 
Cena dla posiadających abonamenty opieki medycznej PZU*, Allianz*, Compensa*, Saltus* 0 zł 

* w przypadku, gdy abonament obejmuje usługę, w razie wątpliwości prosimy o kontakt.