Szczepienia COVID-19 we Wrocławiu

REJESTRACJA NA SZCZEPIENIE INDYWIDUALNE


W celu indywidualnego zarejestrowania się na szczepienie przeciwko Covid-19 należy zalogować się do indywidualnego Internetowego Konta Pacjenta (IKP) przy użyciu Profilu Zaufanego, a następnie wybrać e-Skierowanie na szczepienie oraz wskazać komfortowy punkt szczepień Medicone (operator Opieki Medycznej Golden Care) przy Bulwarze Dedala 9b we Wrocławiu.

e-Skierowanie na szczepienie przeciw SARS-CoV-2 generowane jest automatycznie na podstawie numeru PESEL i według kolejności grup populacyjnych ustalanej przez Ministerstwo Zdrowia w Narodowym Programie Szczepień, a przez to widoczne będzie w IKP w terminie szczepień wyznaczonej grupy.

Można również wysłać do nas bezpośrednio prośbę o rejestrację poprzez formularz kontaktowy, podając przy tym swoje imię, nazwisko, PESEL oraz numer telefonu komórkowego w celu wysłania automatycznego powiadomienia o terminie szczepienia.

SZCZEPIENIE PRZECIW COVID U DZIECI OD 5 RŻ.


Opieka Medyczna Golden Care jako jedna z pierwszych placówek we Wrocławiu rozpoczęła szczepienia przeciw SARS-Covid-19 u dzieci od 12 roku życia, a w grudniu 2021 r. jako pierwsza prywatna placówka we Wrocławiu u dzieci od 5 roku życia. Szczepienia przeciw Covid-19 u dzieci przeprowadzamy w pełnym zabezpieczeniu, sprzętowym, lekowym oraz z doświadczonym personelem medycznym.  

SZCZEPIENIA W ZAKŁADACH PRACY NA COVID


Opieka Medyczna Golden Care posiada pełne zasoby techniczne, sprzętowe, osobowe oraz doświadczenie w organizacji szczepień przeciw Covid, które regularnie i na dużą skalę odbywają się w Klinice przy Bulwarze Dedala 9 we Wrocławiu. Wykonujemy również szczepienia w punktach wyjazdowych na terenie firm oraz zakładów pracy we Wrocławiu. Przeprowadziliśmy szeroką akcję szczepień pracowników dolnośląskich dealerów samochodwych na terenie Mercedes-Wróbel we Wrocławiu. Napisz do nas, byśmy zaszczepili Twoich Pracowników >>> 

SZCZEPIONKA NA KORONAWIRUSA

Pierwsza dostępna w Polsce szczepionka na koronawirusa firmy Pfizer o nazwie "Comirnaty" jest  nowoczesnym preparatem opartym na technologii umożliwiającej wprowadzanie do komórki gospodarza mRNA, czyli matrycowego kwasu rybonukleinowego, ze zmodyfikowanymi nukleozydami, który jest zamkniety w szczepionkowej otoczce nanolipidowej. Szczepionkowy mRNA zawiera część kodu genetycznego koronawirusa kodującego powierzchniowe białko kolcowe S (spike protein). 

Po wykonaniu zastrzyku otoczka lipidowa cząstki szczepionki zlewa się z błoną komórkową gospodarza i przez to umożliwia przenikanie mRNA do cytoplazmy komórki człowieka, po czym na matrycy mRNA w obrębie rybosomów wewnątrzkomórkowych dochodzi do syntezy wirusowego białka S, które w następnej kolejności jest transportowane na zewnątrz i prezentowane na błonie komórkowej dla innych komórek układu immunologicznego osoby otrzymującej szczepionkę.

Szczepionka wywołuje odpowiedź immunologiczną humoralną warunkowaną przez limfocyty B, która polega na produkcji przeciwciał przeciw koronawirusowi, oraz odpowiedź immunologiczną komórkową warunkowaną przez limfocyty T, co jest bezpośrednim podłożem nabycia odporności przez organizm człowieka. Skuteczność szczepionki "Comirnaty" oceniona została w badaniach na ok. 95%. Docelowe uodpornienie uzyskuje się ok. tygodnia po drugiej dawce. Okres utrzymywania się odporności na chwilę obecną nie jest znany. 

Podawany w trakcie szczepienia mRNA nie wnika do jądra komórkowego i nie łączy się z DNA, a dodatkowo jego okres półtrwania jest krótki. Z tych powodów nie ma możliwości zmiany kodu genetycznego człowieka.

Innym dostępnym na polskim rynku preparatem opartym na technologii mRNA jest szczepionka przeciw Covid-19 firmy Moderna. Jej skuteczność wynosi ok. 94%. 

Opisana technologia medyczna mRNA znana jest już od kilku lat, natomiast po raz pierwszy została wykorzystana w praktyce klinicznej na masową skalę przy uodparnianiu na wirusa Covid-19. Postuluje się, że w przyszłości będzie podstawą rewolucyjnych terapii wielu poważnych chorób.

W użyciu dostępne są również szczepionki na koronawirusa innych firm oparte o tzw. technologię wektorową. Polega ona na tym, iż zamiast otoczki lipidowej nośnikiem materiału genetycznego są prawdziwe, acz osłabione inne wirusy.

KTO MOŻE SIĘ SZCZEPIĆ


Szczepionka Pfizer "Comirnaty" jest przeznaczona do czynnego uodparniania osób powyżej 5 roku życia przeciwko SARS-CoV-2. Szczepienie przeciw koronawirusowi jest nieobowiązkowe, jednakże zalecane, aby zapobiec niezwykle poważnej i potencjalnie śmiertelnej chorobie SARS-CoV-2, w szczególności u osób z takimi czynnikami ryzyka jak podeszły wiek, choroby przewlekłe, cukrzyca, otyłość, niewydolność krążenia, astma i niewydolność oddechowa, schorzenia onkologiczne, choroby z upośledzoną odpornością. Czynne uodparnianie na Covid wskazane jest u pensjonariuszy domów opieki społecznej, pracowników ochrony zdrowia, nauczycieli, urzędników, służb mundurowych, pracowników biurowych, punktów usługowych i sklepów, a także dużych zakładów pracy.

Ciąża jako czynnik ryzyka ciężkiego przebiegu SARS-Cov-2 została uznana m.in. przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, CDC w USA (Centers for Disease and Prevention) oraz Joint Committee on Vaccination and Immunisation w UK jako stan z zaleceniem do przeprowadzenia szczepienia. 

Ozdrowieńcy po przebytej chorobie koronawirusowej mogą się szczepić, a szczepienie wręcz dodatkowo zwiększa ich odporność.

Od grudnia 2021 r. szczepionka Pfizer "Comirnaty" jest zarejestrowana w Polsce do stosowania od 5 rż. Środowisko medyczne spodziewa się jednak, że granica wiekowa wkrótce zostanie obniżona. 

PRZEBIEG SZCZEPIENIA NA COVID


Szczepionka podawana jest w postaci injekcji w mięsień naramienny w dwóch dawkach w odstępie 21 dni. W większości przypadków zastrzyk jest niebolesny. Przed każdą dawką szczepienia należy wypełnić  załączony formularz i zgłosić się z nim do przychodni. Bezpośrednio przed szczepieniem pacjent jest oceniany przez lekarza. Po podaniu szczepionki pacjent pozostaje w przychodni na obserwacji przez 15 minut na wypadek wystąpienia odczynu anafilaktycznego.

Informacja o zaszczepieniu każdego pacjenta jest gromadzona w systemie eKart szczepień; z kolei pacjent po zaszczepieniu otrzymuje odpowiednie zaświadczenie.

BEZPIECZEŃSTWO SZCZEPIONKI NA COVID


Preparat szczepionki Pfizer "Comirnaty" przeszedł wszystkie etapy badania i rejestracji produktu, a jego bezpieczeństwo stosowania jest ciągle i na bieżąco monitorowane. 

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE


Najczęstszymi (>1/10) odczynami poszczepiennymi są ból w miejscu wstrzyknięcia, ból głowy, bóle mięśniowo-stawowe, ogólne złe samopoczucie, zmęczenie i rozbicie, dreszcze, stan podgorączkowy lub gorączka. Wymienione odczyny bywają bardziej nasilone po drugiej lub przypominającej dawce szczepionki oraz u pacjentów ozdrowieńców, po przebytej chorobie SARS-Covid-19. Zwykle pojawiają się po kilku do kilkanastu godzin po podaniu szczepienia i trwają do ok. jednego dnia. 

Najpoważniejszym potencjalnym działaniem niepożądanym jest reakcja anafilaktyczna, najprawdopodobniej związana z substancją pomocniczą glikolem polietylenowym. Częstość występowania anafilaksji pozostaje niezwykle rzadka.

Inne rzadkie acz poważne powikłania szczepienia w przypadku szczepionek mRNA obejmują m.in. zapalenie osierdzia, a w przypadku szczepionek wektorowych m.in. zakrzepicę.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI


Przeciwwskazania do szczepienia obejmują uczulenie na jakikolwiek składnik preparatu, w szczególności na glikol polietylenowy stosowany również jako składnik innych szczepionek. 

Szczepienie na Covid-19 powinno być odroczone, jeśli pacjent jest w trakcie aktywnej infekcji, w trakcie zaostrzenia choroby przewlekłej, przyjmuje niektóre leki immunosupresyjne, ma znacznie obniżony poziom leukocytów, nie minął okres 4 tygodni od momentu zakończenia choroby SARS-CoV-2. Ostrożność z kolei należy zachować w przypadku przyjmowania przez pacjenta leków obniżających krzepnięcie. 

DLACZEGO WARTO


Szczepienie przeciw Covid-19 u osób dorosłych ma na celu zmniejszenie prawdopodobieństwa zachorowania, ale przede wszystkim zapobieżenie ciężkiemu przebiegu choroby (np. piorunujące zapalenie płuc) lub zgonu u osoby szczepionej, u członków rodziny, u znajomych i współpracowników. Szczepienie u kobiet w ciąży ma za zadanie zapobieżenie okołoporodowemu zgonowi ciężarnej oraz przekazanie przeciwciał ochronnych noworodkowi. W przypadku dzieci szczepienie ma również na celu uniknięcie zagrażającemu życiu pokowidowemu zespołowi pozapalnemu PIMS. Niezależnie od powyższego osoby zaszczepione stają się elementem przerywającym rozprzestrzenianie koronawirusa w ogólnej populacji, co pozwoli powrócić do normalnego życia po zakończeniu pandemii.

LEKARZE JUŻ ZASZCZEPIENI, A TY?


W trosce o zdrowie Państwa oraz Najbliższych całość personelu medycznego pracującego w Opiece Medycznej Golden Care, w tym lekarze i pielęgniarki, zostało zaszczepionych przeciw koronawirusowi już w fazie 0 Narodowego Programu Szczepień.


Zapraszamy do lektury artykułu dotyczącego pozostałych szczepień zalecanych, uzupełniających oraz przypominających wykonywanych u nastolatków oraz u dorosłych w Opiece Medycznej Golden Care we Wrocławiu.