USG węzłów chłonnych

    WSKAZANIA DO USG WĘZŁÓW CHŁONNYCH 

Wskazaniem do wykonania badania USG węzłów chłonnych najczęściej bywa pojawienie się widocznego, macalnego lub bolesnego guzka na szyi, pod pachą lub w pachwinie. Węzły chłonne ocenia się także w chorobach zakaźnych, chorobach układu krwiotwórczego, chłoniakach oraz nowotworach. W przypadku chorób układu krwiotwórczego oraz mononukleozy zakaźnej, oprócz węzłów, niezbędne jest także badanie USG wątroby i śledziony. W części przypadków, gdy podejrzewa się możliwość choroby nowotworowej lub w celu jej wykluczenia, lekarz może zalecić rozszerzenie diagnostyki obrazowej na inne obszary ciała. 

    PRZYGOTOWANIA I PRZEBIEG USG

Do badania USG węzłów chłonnych w jamie brzusznej należy się przygotować tak jak do badania USG brzucha, szczegóły tutaj. W przypadku badania węzłów chłonnych szyjnych, pachowych, obojczykowych, pachwinowych nie jest potrzebne specjalne przygotowanie. Prosimy jednakże o nienakładanie odzieży, która utrudnia dostęp do badanych miejsc, np. obcisłych bokserek. 

W Klinice Golden Care we Wrocławiu w zależności od badanego obszaru ciała oraz od wieku pacjenta do badania węzłów chłonnych używamy każdorazowo różnych, specjalnie przystosowanych głowic sonograficznych, a także specjalistycznych trybów obrazowania mikrounaczynienia węzłów, które są pomocne w różnicowaniu tzw. węzłów odczynowych od nowotworowych.  

W celu optymalnej interpretacji wyniku badania USG węzłów chłonnych, pacjent powinien być zawsze oceniony łącznie z jego prezentacją kliniczną oraz z wynikami badań laboratoryjnych. Z tego powodu po zakończonym badaniu USG wskazana jest konsultacja z lekarzem internistą, pediatrą lub hematologiem.

    ROZSZERZONE USG SZYI

Badanie USG węzłów chłonnych w górnej partii ciała można jednoczasowo rozszerzyć o badanie USG szyi, tarczycy i ślinianek. W przypadku zainteresowania lub potrzeby wykonania całościowego badania USG szyi prosimy o poinformowanie nas o tym przy rejestracji. 

    WYKONUJĄCY USG WĘZŁÓW CHŁONNYCH

Dr Tomasz Szczepański > 
Specjalista chorób wewnętrznych, lekarz z 21-letnim stażem klinicznym i ultrasonograficznym w Polsce oraz zagranicą (Wielka Brytania, Niemcy, Włochy). Wykonał ponad 20.000 badań USG u dzieci i dorosłych. Uczestnik specjalistycznych szkoleń i warsztatów z zakresu ultrasonografii, w tym pediatrycznych w Roztoczańskiej Szkole Ultrasonografii, w Wielkopolskiej Szkole Diagnostyki Obrazowej oraz International Neonatal Ultrasound Course we Florencji.

Dr Katarzyna Basałaj
specjalista radiolog z Zakładu Radiologii Ogólnej, Zabiegowej i Neuroradiologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Posiada doświadczenie w diagnostyce obrazowej u dzieci, w tym onkologicznej, a także u dorosłych w szczególności w zakresie schorzeń ostrych, skomplikowanych oraz doświadczenie w sonograficznej ocenie przeszczepionej wątroby i nerek. 

    KONSULTUJĄCY WĘZŁY CHŁONNE 

Dzieci: Dr n. med. Wojciech Pietras > 
Dorośli: Dr n. med. Monika Biernat >