Zimne dłonie i stopy

    Przyczyny 

W warunkch prawidłowych dłonie i stopy oraz ich krążenie są częścią fizjologicznego systemu regulacji temperatury wewnętrznej ciała. W większości sytuacji, w szczególności w zimnym otoczeniu, dłonie i stopy pozostają chłodniejsze, co po pozwala utrzymać temperaturę rdzenia ciała na stałym poziomie, gdzie znajdują się narządy ważne życiowo. 

Obawę powinny rodzić sytuacje, gdy dłonie są stale i nadmiernie zimne, w szczególności, gdy towarzyszą temu zmiany w kolorze skóry dystalnych części kończyny (palce, dłonie) - może to oznaczać istotne schorzenie krwi lub naczyń krwionośnych.

Przykładowe przyczyny zimnych dłoni i stóp: niedokrwistość (anemia), białaczki, paraproteinemie (makroglobulinemia Waldenstroma), toczeń trzewny, skleroderma, choroba Buergera, miażdżyca, cukrzyca, choroba Raynaud, zespół górnego otworu klatki piersiowej, choroba wibracyjna, niewydolność serca, otyłość.

 

    Przykłady badań

Badania laboratoryjne: morfologia, rozmaz, OB, glukoza, lipidogram, kreatynina, mocznik, badanie ogólne moczu, AST, ALT, GGTP, białko całkowite, proteinogram (elektroforeza białek osocza), stężenie IgG i IgM, ANA screen, anty-dsDNA, INR, APTT, przeciwciała antykardiolipinowe IgG i IgM, przeciwciała przeciw beta2-glikoproteinie-1 IgG i IgM, antykoagulant toczniowy, czynnik reumatoidalny, przeciwciała przeciw topoisomerazie I (scl-70), przeciwciała przeciw polimerazie RNA.  

Badania obrazowe i czynnościowe: EKG, USG serca z oceną łuku aorty, RTG klatki piersiowej, USG dopplerowskie przepływów w tętnicach kończyn górnych / dolnych, USG jamy brzusznej z oceną aorty i tętnic biodrowych, pomiar temperatury powierzchni dłoni, kapilaroskopia.

 

    Lekarze

Specjalista chorób wewnętrznych  >>>

Reumatolog  >>> 

Angiolog  >>> 

USG  >>>