Migdałki powiększone

    Definicja i przyczyny

Migdałki to narządy będące częścią układu immunologicznego. Jako, że leżą w jamie ustno-gardłowej są pierwszym elementem układu, który styka się z różnorodnymi antygenami zewnętrznymi wprowadzanymi do organizmu podczas np. oddychania, czy spożywania pokarmów. W swojej budowie migdałki są podobne do węzłów chłonnych. Z tego powodu, gdy powięszają się migdałki, zwykle powiększeniu ulegają również miejscowe węzły chłonne szyi. 

 

Przyczyny powiększenia migdałków obejmują infekcje bakteryjne i wirusowe (np. mononukleoza zakaźna), chłoniaki. Infekcja bakteryjna w obrębie gardła i migdałków, wraz z ich powiększeniem oraz wytworzeniem ropnego nalotu na powierzchnii zwana jest anginą ropną. Anginę ropną najczęściej wywoluje zjadliwy szczep bakterii paciorkowca beta-hemolizującego.

 

Nawracające zapalenia migdałków i gardła, a także ich przewlekłe stany zapalne sprawiają, że do krwiobiegu trafia duża ilość kompleksów immunologicznych, które po tym jak osiądą w innych tkankach organizmu przyciągają leukocyty i wywołują niszczenie tychże tkanek. Ten proces destrukcji może dotyczyć m. in. zastawek serca, mięśnia serca, nerek, skóry, układu nerwowego.     Przykłady badań

* Badania laboratoryjne: morfologia, rozmaz, OB, CRP, ASO, kreatynina, mocznik, wymaz z migdałków z posiewem bakteriologicznym i antybiogramem, badanie ogólne moczu, przeciwciała anty-EBV (mononukleoza) IgM i IgG, przeciwciała anty-CMV IgM i IgG, badanie przesiewowe na HIV. 

* Badania obrazowe: USG węzłów chłonnych, USG echo serca, USG jamy brzusznej.

    Postępowanie i leczenie

Leczenie anginy ropnej lub powięszonych migdałków nie służy jedynie miejscowemu wyleczeniu, ale także profilaktyce powikłań odległych takich jak uszkodzenie zastawek serca i niewydolność serca, bloki serca i konieczność wszczepienia stymulatora, niewydolność nerek i konieczność dializ.

 

Przy powięszeniu migdałków i anginie ropnej warto wykluczyć rzadsze przyczyny, takie jak błonica, infekcja wirusem mononukleozy zakaźnej, wirusem cytomegalii CMV, infekcja HIV. Z kolei przy nawracających zapaleniach gardła lub przewlekłym powiększeniu migdałków nalezy ocenić funkcję serca oraz nerek. 

 

Ostre zapalenia bakteryjne leczy się antybiotykamii, optymalnie po wykonaniu posiewu z antybiogramem. Przy nawracających infekcjach lub przy przewlekle powiększonych migdałkach należy rozważyć usunięcie migdałków (tonsilektomia). 


    Lekarze

Specjalista chorób wewnętrznych  >>> 

Laryngolog  >>>