Biopsja piersi

BIOPSJA GRUBOIGŁOWA PIERSI

Biopsja tnąca gruboigłowa (ang. core biopsy) jest podstawową metodą diagnostyczną służącą pobraniu materiału tkankowego ze zmian ogniskowych piersi, które w języku potocznym określane są jako guzki piersi. Kwalifikację do biopsji guzka przeprowadza lekarz na podstawie badania obrazowego, tj. USG lub mammografii, w których guzki ocenia się w skali BIRADS. Zmiany ogniskowe określone jako BIRADS IV lub wyżej z zasady podlegają biopsji.

Biopsja gruboigłowa gruczołu piersiowego przeprowadzana jest pod kontrolą USG w znieczuleniu miejscowym. Zwykle poprzez jeden punkt wykonuje się kilka wkłuć i pobiera się przy tym kilka próbek materiału, który po utrwaleniu formaliną przekazywany zostaje do laboratorium diagnostycznego. W laboratorium materiał jest oceniony histopatologicznie oraz immunocytochemicznie, co stanowi podstawę planowania dalszego procesu leczniczego.

W miejscu biopsji guzka piersi może zostać pozostawiony na stałe specjalny znacznik, który w przyszłości byłby pomocny w celu identyfikacji bioptowanej lokalizacji oraz planowania operacji.

BIOPSJA MAMMOTOMICZNA PIERSI

Biopsja wspomagana próżniowo (VAB, vacuum assisted biopsy), nazywana także biopsją mammotomiczną, jest nowoczesną i dokładniejszą metodą diagnostyczną polegającą na przezskórnym wprowadzeniu w okolicę guzka piersi grubej igły, a następnie zassaniu przez nią materiału tkankowego o większej objętości w porównaniu do biopsji gruboigłowej tnącej, a przy tym o lepszej wartości diagnostycznej podczas tylko pojedynczego wkłucia.

Istnieją różne systemy urządzeń do przeprowadzania VAB. Niektóre systemy oprócz właściwego zasysania i gromadzenia bioptowanej tkanki umożliwiają odessanie ewentualnego krwiaka, który może pojawić się w trakcie zabiegu. Ta dodatkowa funkcjonalność ma znaczenie dla bezpieczeństwa zabiegu oraz wartości pobieranego materiału do badań.

Zabieg VAB wykonywany jest na sali zabiegowej w znieczuleniu miejscowym i zwykle jest niebolesny. Po przeprowadzeniu biopsji VAB pacjentce zakłada się opatrunek uciskowy na pierś, który należy nosić pod stanikiem i nie zdejmować go przez 24 godziny. Czasem na bioptowane miejsce stosuje się także opatrunek chłodzący. W Opiece Medycznej Golden Care pacjentki przed i po zabiegu biopsji mammotomicznej otrzymują do dyspozycji kameralną salę z wygodnym łóżkiem w celu komfortowego przebrania się, odpoczynku i relaksu.

Biopsję piersi wspomaganą próżniowo (VAB) wykonuje się zwykle z zamiarem pobrania materiału tkankowego do badania histopatologicznego i w takim przypadku biopsja jest procedurą typowo diagnostyczną. W wyselekcjonowanych przypadkach biopsję wspomaganą próżnią można rozszerzyć do procedury diagnostyczno-terapeutycznej z intencją całkowitego usunięcia litego guzka albo w celu wyleczenia nawracającej torbieli piersi. Zabieg taki określa się jako VAE (vacuum assisted excision).

Zaletami biopsji wspomaganej próżniowo (VAB) w porównaniu do pozostałych metod (biopsji cienkoigłowej, gruboigłowej, otwartej biopsji chirurgicznej) są:

✅ Pojedyncze wkłucie i pojedyncze pobranie.
✅ Niewielka dziurka po wkłuciu; zwykle brak konieczność zakładania jakiegokolwiek szwu.
✅ Dokładniejszy i kontrolowany proces pobrania materiału tkankowego.
✅ Ze względu na większą objętość uzyskanej tkanki oraz jej lepszą jakość VAB cechuje korzystniejsza wartość próbki do badania histopatologicznego i molekularnego, przez co możliwe jest dokładniejsze rozpoznanie.
✅ VAB jest krótkotrwałą procedurą ambulatoryjną.
✅ Możliwe usunięcie w całości wyselekcjonowanych guzków.
✅ Możliwe wyleczenie nawracających dużych torbieli w ramach małoiwazyjnej procedury ambulatoryjnej.

Decyzję co do sposobu biopsji piersi oraz wyboru metody biopsyjnej podejmują razem lekarz z Pacjentką.

Wyniki z biopsji gruboigłowej tnącej oraz VAB prezentowane są w liczbowej skali patologicznej w zakresie od B1 do B5, w której odpowiednie poziomy określają prawdopodobienstwo złośliwości tkanki guza. Na podstawie kategorii patologicznej planuje się dalsze postępowanie lecznicze i ewentualne rozszerzenie diagnostyki. W przypadku wykrycia zmiany złośliwej ważnym elementem badania tkanki jest również ocena molekularna, tj. ocena występowania w materiale biopsyjnym receptorów estrogenowych, progesteronowych, receptorów HER2 oraz antygenu Ki-67.

BIOPSJA CIENKOIGŁOWA PIERSI

Ten rodzaj zabiegu wykorzystuje się do opróżniania torbieli w gruczole piersiowym i do ewentualnej oceny cytologicznej płynu w torbieli. Biopsja cienkoigłowa nie służy do oceny histopatologicznej guzków piersi, gdyż czułość tej metody w wykrywaniu raka piersi jest nieakceptowalnie niska w porownaniu do biopsji gruboigłowej oraz VAB. Ryzyko cieżkich powikłań biopsji cienkoigłowej jest minimalne.

BIOPSJA PIERSI CHIRURGICZNA OTWARTA


Ten inwazyjny rodzaj biopsji wykonywany jest obecnie coraz rzadziej ze względu na postęp technologiczny i dostęp do metod sprawniejszych, dokładnych, mniej inwazyjnych i mniej szpecących opisanych wcześniej.

USUWANIE GUZKA PIERSI

Nowoczesne podejście do profilaktyki zgonów z powodu raka piersi polega na wczesnym wykrywaniu podejrzanych o złośliwość guzków poprzez regularne badania profilaktyczne oraz na usuwaniu już niewielkich guzków piersi w całosci na wczesnym etapie ich rozwoju w ramach procedury VAE (vacuum assisted excision). Procedura VAE piersi to jednoczasowe połączenie biopsji guzka piersi z zamiarem jego całkowitego usunięcia. Zabieg dedykowany jest zwykle do zmian niewielkich, tj. do ok. 2 cm, oraz dla kobiet w wieku przedmenopauzalnym. Wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym poprzez niewielkie nakłucie skóry. 

LEKARZE WYKONUJĄCY BIOPSJĘ PIERSIOWĄ


Dr Tomasz Szczepański >
specjalista chorób wewnętrznych. Jeden z najbardziej doświadczonych polskich sonografistów. L
ekarz z ponad 20-letnim stażem klinicznym i szkoleniowym w Polsce oraz zagranicą (Wielka Brytania, Niemcy, Austria, Włochy). Wykonał ponad 25.000 badań USG. W obszarze sonografii zabiegowej oraz biopsji szkolił się i odbywał praktyki w takich instytucjach medycznych jak Breast Unit w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze, Ośrodek Diagnostyki Obrazowej w IV Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu, wybrane łódzkie poradnie chirurgii onkologicznej; odbył szkolenie w Euroson School for Interventional Ultrasound w Berlinie. Posiada certyfikowane uprawnienia do przeprowadzania biopsji piersi pod kontrolą USG.

JAK ZAPISAĆ SIĘ NA BIOPSJĘ PIERSI


W celu umówienia biopsji piersi niezbędna jest wizyta kwalifikująca, na którą należy przynieść dokumentację medyczną, w tym wyniki wcześniejszych badań USG piersi i mammografii. Podczas wizyty wykonane zostanie badanie USG, zweryfikowane zostaną wskazania do biopsji, omówiony zostanie przebieg i przygotowanie do zabiegu, a także potencjalne powikłania.


Zainteresowanych zachęcamy do przeczytania przeglądowego artykułu o raku piersi opracowanego przez dr Tomasza Szczepańskiego. 


Dziękujemy za przeczytanie artykułu. Napisz do nas lub zadzwoń, jeśli potrzebujesz wykonać USG piersi lub biopsję gruczołu piersiowego. Służymy pomocą!