Tłuszczak

    DEFINICJA I PRZYCZYNY

Tłuszczaki to wolno rosnące guzy pochodzące z tkanki tłuszczowej i łącznej. Najczęściej zlokalizowane są w tkance podskórnej. Mogą również lokalizować się w obrębie narządów wewnętrznych. Tłuszczaki położone powierzchownie mają mały potencjał zezłośliwienia. Zwykle są guzami miękkimi i przesuwalnymi. Często występują jako zmiany mnogie. W większości wypadków są niebolesne. Mają tendncję do ciągłego wzrostu i mogą uzyskiwać duże rozmiary. Występowanie tłuszczaków często jest dziedziczne. 

    DIAGNOSTYKA I LECZENIE 

Diagnostyka obrazowa jest stosunkowo prosta, obejmuje badania USG i rezonansem magnetycznym. Tłuszczaki w tych badaniach mają dość charakterystyczny obraz. Leczenie tłuszczaków powierzchownych polega na ich chirurgicznym wycięciu, zwykle poprzez niewielkie nacięcie w skórze w zniecZuleniu miejscowym.

BADANIE USG POWŁOK  >>> 
LECZENIE CHIRURGICZNE  >>>