USG przezciemiączkowe

    WSKAZANIA DO USG GŁÓWKI NIEMOWLĘCIA

USG główki to podstawowa metoda obrazowania mózgu i struktur okołomózgowych u niemowląt. Badanie jest bezbolesne i nieryzykowne w porównaniu do rezonansu magnetycznego, podczas którego dziecko jest usypiane. Wykonanie USG główki jest możliwe aż do momentu zarośnięcia ciemiączka, czyli chrzęstnej struktury pokrywy czaszki dziecka. USG przezciemiączkowe zwykle zalecane jest przez neonatologa, pediatrę lub neurologa dziecięcego w celu oceny mózgu wcześniaków, dzieci z małą masą urodzeniową, dzieci po epizodzie niedotlenienia lub krwawienia wewnątrzczaszkowego w trakcie porodu lub okresu noworodkowego, a także w przypadku podejrzenia wady układu nerwowego, np. wodogłowia.

    CO OCENIAMY W USG PRZEZCIEMIĄCZKOWYM 

W USG główki dziecka oceniane są struktury wewnątrzczaszkowe, tj. mózg z jego układem komór wewnętrznych, sploty naczyniówkowe, istota biała mózgu i obszary jąder podstawy mózgu, morfologia zakrętów i bruzd mózgowia, przestrzeń przymózgowa, a w trybach dopplerowskich wybrane naczynia tętnicze i żylne mózgu, w tym zatoki żylne. W opisie badania podawane są również wymagane przez neurologa tzw. wskaźniki komorowe oraz wymiary wybranych struktur. 

    PRZYGOTOWANIE I PRZEBIEG USG GŁÓWKI

Przed badaniem USG główki zaleca się nakarmienie niemowlęcia, co uspokoi i odpręży dziecko, a przez to ułatwi przeprowadzenie badania. Rodziców prosimy o zabranie smoczka, pieluszki i kocyka, a także unikanie nadmiernego pobudzenia dziecka podczas badania. Pamiętajmy, że do badania USG przezciemiączkowego należy zapewnić dobry dostęp do główki niemowlęcia. 

W celu optymalnej interpretacji badania należy zabrać ze sobą poprzednie wyniki badań USG główki, w szczególności, jeśli było ono wykonywane po narodzinach w szpitalu. W Golden Care we Wrocławiu USG główki niemowląt wykonujemy aparatem USG klasy premium o wysokiej rozdzielczości, z zastosowaniem różnych głowic oraz trybów dopplerowskich do oceny naczyń wewnątrzmózgowych.

    WYKONUJĄCY USG GŁÓWKI

Dr Tomasz Szczepański  
klinicysta z wieloletnim doświadczeniem w diagnostyce USG dzieci i dorosłych, wyknał ponad 15.000 badań USG, uczestnik specjalistycznych szkoleń i warsztatów z zakresu ultrasonografii pediatrycznej w Polsce i we Włoszech, w tym w Roztoczańskiej Szkole Ultrasonografii, Wielkopolskiej Szkole Diagnostyki Obrazowej, International Neonatal Ultrasound Course we Florencji. 

    USŁUGI DLA NIEMOWLĄT  

Endokrynolog dzieciecy >

Neurolog dziecięcy >

Gastrolog Dziecięcy > 

Alergolog dziecięcy >

USG bioderek >

Pakiet USG główki + bioderek >