Ból ramienia

    Przyczyny 

Ból ramienia i okolicy stawu barkowego może być wywołany bardzo różnymi problemami, zarówno z zakresu schorzeń ortopedycznych, jak i stricte medycznych. Przyczyny ortopedyczne to zwyrodnienie stawu barkowego, zwyrodnienie i dyskopatia kręgosłupa szyjnego, uraz splotu barkowego, miejscowe skręcenia, zwichnięcia i złamania, zapalenie kaletki stawowej, zapalenie ścięgna, zespół górnego otworu klatki piersiowej. Przyczyny medyczne to dławica piersiowa (choroba niedokrwienna serca), zawał serca, fibromyalgia, nowotwory. 

 

    Przykłady badań

Badania ortopedyczne: RTG / MRI kręgosłupa szyjnego, RTG / MRI stawu barkowego. 

Badania czynnościowe: EKG. 

Badania laboratoryjne: morfologia, rozmaz, OB, CRP. 

 

    Lekarze 

Specjalista chorób wewnętrznych  >>> 
Ortopeda  >>> 

 

Uwaga, gdy ból barku lub ramienia, w szczególności po lewej stronie, przebiega z objawami duszności, ucisku lub bólu w klatce piersiowej to należy pilnie wezwać pogotowie celem transportu do szpitala, gdyż dolegliwości te mogą być wywołane zawałem serca.