Duszność

    Przyczyny 

Duszność może mieć przyczynę w schorzeniach serca (np. niewydolnośćserca, choroba wieńcowa), płuc (np. przewlekła obturacyjna choroba płuc, odma opłucnowa, wysięk w jamie opłucnowej), oskrzeli (np. astma oskrzelowa), tarczycy (np. wole), krtani (np. zapalenie), wątroby (np. niewydolność wątroby), nerek (np. niewydolność nerek), a także w schorzeniach nowotworowych. 


    Badania 

* Serce: EKG, USG serca, Holter EKG, próba wysiłkowa, badania laboratoryjne: pro-BNP, sód, potas, magnez

* Płuca: spirometria, RTG klatki piersiowej, tomografia komputerowa klatki piersiowej, angio-CT tętnic płucnych, USG jamy opłucnowej. 

* Oskrzela: spirometria, badania laboratoryjne: morfologia, IgE całowite, panele alergologiczne, badanie kału na pasożyty.  

* Tarczyca: USG tarczycy najlepiej z opcją dopplerowską, TSH, fT4. 

* Krtań: ocena laryngologiczna. 

* Wątroba: USG jamy brzusznej, białko całkowite, albuminy, proteinogram, AST, ALT, ALP, GGTP, bilirubina, INR, sód, potas, HBs-Ag, anty-HCV. 

* Nerki: USG jamy brzusznej i układu moczowego, kreatynina, mocznik, cystatyna C, kwas moczowy, badanie ogólne moczu. 

* Screening onkologiczny: RTG klatki piersiowej, USG jamy brzusznej, na zlecenie lekarza endoskopia układu pokarmowego. 

 

    Lekarze

Pulmonolog  >>> 

Alergolog  >>> 

Kardiolog  >>> 

USG  >>>

Specjalista chorób wewnętrznych  >>>