Ból klatki piersiowej

    Przyczyny 

Ból w klatce piersiowej może być wywołany różnymi schorzeniami, z których niektóre mogą być bardzo poważne. Przykłady poważnych, zagrażających życiu stanów to: zawał serca, zapalenie osierdzia, zator tętnicy płucnej, tętniak aorty piersiowej, szybkie i patologiczne rytmy serca, odma opłucnowa. Inne przykłady chorób, które mogą wywoływać bóle w klatce piersiowej to zapalenie płuc i opłucnej, nowotwory opłucnej, zwyrodnienia i dyskopatie kręgosłupa piersiowego, zapalenie przełyku, owrzodzenie przełyku. Czasami ból w klatce piersiowej może pochodzić od narządów w nadbrzuszu.  

 

Kiedy w szczególności niepokoić się bólem w klatce piersiowej ? Gdy ból promieniuje do lewej kończyny górnej, lewego barku, żuchwy, brzucha, gdy bólowi towarzyszy duszność lub wysokie ciśnienie krwi, gdy u pacjenta rozpoznano chorobę niedokrwienną serca lub tętniaka aorty, gdy ból jest tępy lub uciskający. W tych sytuacjach należy bezwzględnie wezwać karetkę, aby jak najszybciej znaleźć się w szpitalu. 


    Przykłady badań 

Uwaga, w związku z faktem, iż bóle w klatce piersiowej mogą mieć poważną przyczynę, w większości przypadków pacjent powinien być oceniony w szpitalu. 

* Badania czynnościowe i obrazowe: EKG, USG serca (echokardiografia), angiografia CT tętnic płucnych, RTG klatki piersiowej, pomiar ciśnienia tętniczego. 

* Badania laboratoryjne: troponina, pro-BNP, morfologia, CRP, D-dimery, sód, potas, AST, ALT, CK-MB.


    Lekarze 

Kardiolog  >>> 

Specjalista chorób wewnętrznych  >>>