Kaszel

    Przyczyny 

Przyczyny kaszlu mogą być różne, zarówno mniej jak i bardziej poważne, m. in.: ostra infekcja w drogach oddechowych, okres rekonwalescencji po infekcji, alergie oddechowe ostre i przewlekłe, astma oskrzelowa, przewlekłe zapalenie oskrzeli, przewlekła obturacyjna choroba płuc, zapalenie płuc typowe i atypowe, alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych, zator tętnicy płucnej, odma opłucnowa, infestacje pasożytami, nowotwory oskrzeli i płuc, schorzenia ośrodkowego układu nerwowego, refluks żołądkowo-przełykowy, przewlekłe zapalenie zatok przynosowych, niewydolność serca, narażenie środowiskowe na pyły i drażniące gazy.  

 

Mnogość potencjalnych przyczyn kaszlu sprawia, iż diagnostyka tego objawu nie zawsze jest prosta i może wymagać wykonania szeregu badań dodatkowych. Podstawą ukierunkowującą diagnostykę kaszlu jest jednak zawsze dokładny wywiad i badanie lekarskie. 

 

    Przykłady badań 

* RTG klatki piersiowej, spirometria, tomografia komputerowa, bronchoskopia, EKG, USG serca, badanie laryngologiczne, gastroskopia.

* Badania laboratoryjne: morfologia, rozmaz, OB, CRP, D-dimery, pro-BNP, IgE całkowite, panele alergologiczne, wymazy na bakterie atypowe (Chlamydia, Mycoplasma), przeciwciała przeciw Chlamydia pneumoniae IgG i IgM, przeciwciała przeciw Mycoplasma pneumoniae IgG i IgM, badanie kału na pasożyty. 


    Lekarze

Alergolog  >>>

Pulmonolog  >>> 

Specjalista chorób wewnętrznych  >>>

Gastrolog  >>>

Laryngolog  >>>