Kaszel

PRZECZYTAJ O KASZLU


Opracowanie merytoryczne dr Tomasz Szczepański. 

    PRZYCZYNY

Przyczyny kaszlu są różnorodne. Miejsca powstawania kaszlu mogą znajdować się na różnych piętrach układu oddechowego, np. w gardle, krtani, tchawicy, oskrzelach, płucach, opłucnej, a także w ścianach klatki piersiowej. Kaszel może być również objawem chorób innych układów narządowych, które wpływają na stan płuc. 

Kaszel może mieć przyczyny zarówno mniej jak i bardziej poważne. Kaszel pojawia się i/lub występuje m.in.: w ostrej infekcji w drogach oddechowych, w okresie rekonwalescencji po infekcji, przy alergiach oddechowych ostrych i przewlekłych, w astmie oskrzelowej, przewlekłym zapaleniu oskrzeli, przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc, przy zapaleniach płuc typowych i atypowych, w alergicznym zapaleniu pęcherzyków płucnych, przy infestacji pasożytniczej w płucach jaki i odległej w innych narządach, przy refluksie żołądkowo-przełykowym, przewlekłym zapaleniu zatok przynosowych, przy narażeniu środowiskowym na pyły i drażniące gazy.

Choroby i stany zagrażające życiu, w przebiegu których pojawia się kaszel obejmują m.in. zator tętnicy płucnej, zatorowość płucną, odmę opłucnową, ropień opłucnej, nowotwory oskrzeli i płuc, SARS i zakażenie Covid, Legionelloza, Pneumocystoza, schorzenia ośrodkowego układu nerwowego, niewydolność serca, krup wirusowy, krztusiec (koklusz).

Mnogość potencjalnych przyczyn kaszlu sprawia, iż diagnostyka tego objawu nie zawsze jest prosta i może wymagać wykonania szeregu badań dodatkowych. Podstawą ukierunkowującą diagnostykę kaszlu jest jednak zawsze dokładny wywiad i badanie lekarskie. 

    JAKIE BADANIA NA KASZEL 

BADANIA OBRAZOWE: RTG klatki piersiowej, USG płuc>, tomografia komputerowa, bronchoskopia, USG serca, badanie laryngologiczne, gastroskopia>.

BADANIA CZYNNOŚCIOWE: Spirometria>, EKG.

BADANIA LABORATORYJNE>: morfologia, rozmaz, OB, CRP, ASO, D-dimery, pro-BNP, IgE całkowite, panel alergologiczny wziewny i pokarmowy, posiew plwociny, wymazy z dróg  oddechowych na bakterie atypowe (Chlamydia, Mycoplasma), przeciwciała przeciw Chlamydia pneumoniae IgA, IgG i IgM, przeciwciała przeciw Mycoplasma pneumoniae IgA, IgG i IgM, wymaz na Covid-19>, Legionella antygen lub p/ciała, Krztusiec, HIV, badanie kału na pasożyty (trzy próbki z rzędu). 

    LEKARZE

Z dolegliwościami o typie kaszlu i duszności zgłosić się można na wstępną konsultację do specjalisty chorób wewnętrznych, specjalisty chorób płuc a nawet do kardiologa. Każdy z lekarzy wstępnie zakwalifikuje przyczyny kaszlu, zleci badania, a w razie konieczności przekieruje do dalszego postępowania diagnostycznego lub terapeutycznego u właściwego specjalisty. 

Pulmonolog (Specjalista chorób płuc) >
Specjalista chorób wewnętrznych > 
Laryngolog >
Alergolog >
Gastrolog >


Uprzejmie dziękujemy za przeczytanie artykułu. Napisz do nas, jeśli  w związku z kaszlem potrzebujesz odbyć konsultację lekarską lub zarezerwować badania diagnostyczne. Zespół lekarzy w Opiece Medycznej Golden Care już od ponad 10 lat służy pomocą!